Auteur

Bas van Holst

Rotterdam-effect is van geen betekenis voor onze economie, laat Brexit maar komen

Brexit verzwakt het Rotterdam-effect, stelt Bart Kuipers in zijn blog. Dit noopt tot nuancering, want de Brexit kan ook gunstig zijn voor de Nederlandse handel.

Schiphol op de Noordzee blijft luchtfietserij

Weer een onderzoek naar een luchthaven op zee lijkt interessant, maar is erg kostbaar en komt zo goed als zeker tot de conclusie dat een luchthaven op zee technisch mogelijk is, maar financieel-economisch niet rendabel.

Mening: Tolwegen Rotterdam een onbezonnen weg


Reactie op: Heen en weer in privatisering afval


Reactie op: Sociale vlaktaks als sluitstuk boxensystematiek


Mening: Stoppen met Anders Betalen voor Mobiliteit


Mening: Anders betalen voor mobiliteit feest voor babyboomers