Auteur

Bas van der Hout

Helikoptergeld: Het werkt!

In een model met Ricardiaanse Equivalentie heeft helikoptergeld weinig zin, maar moeten we ons monetaire beleid baseren op deze dubieuze aanname?

Een alternatief voor monetaire financiering

Monetaire financiering biedt geen enkel voordeel voor de overheidsfinanciën ten opzichte van een vergelijkbaar stimuleringsplan dat gefinancierd wordt door staatsobligaties.