Auteur

Bas Haring

Maatschappelijke kosten-batenanalyse als spiegel

Het is inconsequent dat een leven normaliter een zeker bedrag mag kosten, en dat we daar nu, in deze vreemde tijd, van gaan afwijken. Maar is het erg?

Economie hoort niet in een museum

Economie kom je dagelijks tegen. Bas Haring bezocht het economiemuseum in Parijs om te zien hoe een museum kan bijdragen aan een beter begrip van de samenleving en het vakgebied.