Auteur

Bas Butler

Arbeidsinkomensquote ook laatste twee decennia gedaald

De arbeidsinkomensquote (AIQ) weerspiegelt het aandeel van het arbeidsinkomen in de toegevoegde waarde. In sommige sectoren is deze indicator vertekend door bijvoorbeeld stijgende grondstofprijzen. De AIQ van de relevante marktsector laat sinds 1995 een daling zien.

Afname van het Amerikaanse handelstekort ver uit zicht

Eind vorig jaar bedroeg het handelstekort van de VS 620 miljard dollar, een stijging van 115 miljard sinds het aantreden van president Trump.

Nieuwe conjunctuur­indicator voorspelt afvlakking groei in 2019

De DNB-conjunctuurindicator, een instrument met als doel om omslagen in de Nederlandse conjunctuur tijdig te signaleren, is herzien. Hoe is deze nieuwe indicator tot stand gekomen?

Reactie: AIQ even (on)zinnig als baken voor beleid als andere macro-economische variabelen

De constateringen die Bas ter Weel en coauteurs doen in hun studie over de arbeidsinkomensquote zijn juist. Deze constateringen laten in het licht van de recente literatuur echter ook een andere conclusie toe.

Onderschatting conjunctuur is van alle tijden

Uit de ramingen van de OESO voor vijftien ontwikkelde landen vanaf 1971 blijkt dat onderschatting van de conjunctuur niet uniek is voor Nederland en van alle tijden is.

Voorspellers onderschatten cycliciteit economie

Een blik op de toekomst is belangrijk bij het nemen van ­beslissingen voor bedrijven, personen en de overheid. Ramingen van de ­economische ontwikkeling bieden zo’n blik, maar hoe goed zijn die ramingen eigenlijk?

E-commerce drukt de prijzen

De aankoop van goederen en diensten door consumenten via het internet – e-commerce – is volop in ontwikkeling. In theorie kan e-commerce langs meerdere kanalen een drukkende werking hebben op prijzen en de inflatie. Wij beschrijven deze kanalen en geven een indicatie van dit effect.

Statistiek: Oplopende arbeidsmarktspanning leidt tot hogere loongroei

Op het punt met de minste arbeidsmarktspanning was het aantal werklozen zeven keer zo groot als het aantal openstaande vacatures. Sindsdien is vooral de werkloosheid in een rap tempo gedaald, en zijn er nu gemiddeld drie werklozen per openstaande vacature.

Herziening arbeidsinkomensquote: aanleiding en resultaten

De huidige berekeningswijze van de arbeidsinkomensquote overschat de beloning van zelfstandigen, met name sinds de crisis. Daarom gaan DNB, CPB en CBS over op een nieuwe berekeningswijze.