Auteur

Bart van Hulst

Naschrift: Nederlandse ziekenhuizen toch echt te groot

Pomp en Heida plaatsen een aantal vraagtekens bij ons ­artikel ‘Nederlandse ziekenhuizen te groot voor verdere schaalvoordelen’. In deze reactie laten wij zien dat de kritiek een aantal ­onjuistheden, denkfouten en drogredenen bevat.

Nederlandse ziekenhuizen te groot voor verdere schaalvoordelen

Uit een meta-analyse van internationale studies blijkt dat de zorgkosten het laagst zijn in ziekenhuizen die kleiner zijn dan de meeste Nederlandse ziekenhuizen.

De kostenvoordelen van schaalvergroting bij gemeenten


Schaaleffecten bij spoedeisende hulp


Groeispurt productiviteit Nederlandse ziekenhuizen


Onderwijsbureaucratie in perspectief


Werken aan winst in de sociale werkvoorziening


Zorgen voor vernieuwing