Auteur

Bart Stellinga

Systeemrisico’s van de huizenmarkt vallen beleids­matig tussen wal en schip

De stijgende huizenprijzen kunnen een risico vormen voor het financiële en macro-economische systeem. Er is echter niemand die beleidsmatig de verantwoordelijkheid neemt voor de stabiliteit van de huizenmarkt. De potentieel krachtigste instrumenten – de limieten aan hoeveel mensen kunnen lenen – blijven buiten het bereik van de toezichthouders, en worden door de politiek vooral gezien als consumentenbescherming.

Accountants worstelen met dynamischer speelveld en publieke rol

De dynamiek in het bedrijfsleven is toegenomen, en daarmee ook de behoefte aan inzicht in het middellange termijn­perspectief van ondernemingen. Hierdoor wint het werk van de accountant aan belang. Tegelijkertijd wordt zijn assurance steeds meer een momentopname. Dat bedreigt de geloofwaardigheid van accountancybedrijven en het draagvlak voor hun wettelijke ­controletaak. Hoe komt de sector uit deze spagaat?

Banking sector diversity is key to financial stability

In January 2019, the Netherlands Scientific Council for Government Policy published the report Money and Debt (‘Geld en Schuld’). This report explains how money creation works, describes the main problems of the current monetary and financial system and discusses several reform options. In this article we present the report’s main analysis and conclusions. We focus in particular on our recommendation to facilitate a bank that deals exclusively with payment and savings services.

Diversiteit bankwezen is sleutel tot stabiliteit

Na de publicatie van het WRR-rapport Geld en schuld is er veel aandacht uitgegaan naar de optie van een betaalbank. In deze bijdrage plaatsen wij deze aanbeveling in het bredere kader van de probleemanalyse en de geschetste oplossingsrichtingen.

Het financiële-sectorbeleid is na de crisis niet wezenlijk anders


Ad valorem: Marktwerking en publieke belangen