Auteur

Bart Huynen

Druk woonlasten groot bij alleenstaande huiseigenaren

In 2021 was het deel van het besteedbaar inkomen dat woningeigenaren kwijt zijn aan woonlasten (woonquote) gemiddeld 23,4 procent. Achter dit gemiddelde gaan echter grote verschillen schuil. In 2022 nemen de woonlasten hoogstwaarschijnlijk toe door de snel stijgende energieprijzen en hypotheekrentes. Welke groepen huishoudens zijn het meest kwetsbaar voor deze stijgende woonlasten?

Vergoeding kinderopvang stijgt voor hoogste inkomens

De Belastingdienst keerde in 2017 ruim 2,3 miljard euro aan kinderopvangtoeslag uit. Het percentage van de opvangkosten dat vergoed werd, verschilt echter sterk per inkomensgroep.

Arbeidsdeelname niet gedaald bij toegenomen kosten kinderopvang


Statistiek


Statistiek2