Ga direct naar de content

Vergoeding kinderopvang stijgt voor hoogste inkomens

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: september 13 2018

■ Bart Huynen (CBS)

De Belastingdienst keerde in 2017 ruim 2,3 miljard euro aan kinderopvangtoeslag uit. Huishoudens ontvingen gemiddeld ongeveer 4.000 euro. Hiermee werd gemiddeld 69 procent van hun declarabele opvangkosten vergoed, een verruiming ten opzichte van 2016 toen gemiddeld 67 procent vergoed werd. Het percentage van de opvangkosten dat vergoed werd, verschilt echter sterk per inkomensgroep. De kinderopvangtoeslag wordt gefinancierd uit werkgeversbijdragen en uit de algemene middelen. Ouders dragen zelf ook bij aan de opvangkosten, en deze bijdrage is hoger naarmate hun toetsingskomen (het totaal van het belastbare ­inkomen in box 1, 2 en 3) hoger is. Om het toetsingsinkomen van ouderparen te bepalen, worden de inkomens van de partners samengevoegd.

De verplichte ouderbijdrage (exclusief de niet declarabele kosten) ­varieerde van gemiddeld 550 euro in de lagere inkomensgroepen tot gemiddeld 3.500 euro in de hoogste inkomensgroep. Ouders in de hoogste inkomensgroep betaalden de hoogste bijdrage omdat zij enerzijds een relatief klein deel van de opvangkosten vergoed krijgen en anderzijds de hoogste kosten hadden – in 2017 gemiddeld 7.200 euro. In de laagste ­inkomensgroepen bedroegen deze kosten ongeveer 6.000 euro.

Voor huishoudens in de laagste inkomensgroepen compenseerde de toeslag ongeveer 90 procent van de opvangkosten; in de hoogste inkomensgroep was dat gemiddeld 51 procent. Toch profiteerden vooral ouders in deze inkomensgroep van de verruiming in 2017. In 2016 compenseerde de toeslag gemiddeld 46 procent van de kosten in de hoogste inkomensgroep. Dit komt omdat de vaste voet verhoogd werd van 23,8 naar 33,3 procent, zodat ook de hoogste inkomens minimaal een derde van de opvangkosten vergoed kregen.

Ook voor de andere inkomensgroepen werden de toeslagpercentages in 2017 iets verruimd. Het gemiddelde inkomen in deze groepen steeg echter ook, waardoor ouders in een hogere trede van de kinderopvangtoeslagtabel terecht konden komen. Per saldo bleef het percentage van de opvangkosten dat vergoed werd via de toeslag hierdoor onveranderd in de laagste inkomensgroepen. In de middengroepen leidde de stijging van het inkomen ertoe dat ouders een kleiner deel van de opvangkosten vergoed kregen dan in 2016.

Auteur

Categorieën