Auteur

Barbara Belfi

Hoogopgeleide migranten hard geraakt door coronacrisis

Hoogopgeleiden met een migratieachtergrond ervaren sinds corona extra problemen op de arbeidsmarkt. Ze zijn vaker hun baan kwijtgeraakt of minder uren gaan werken dan hoogopgeleiden zonder migratieachtergrond en zien de toekomst somberder in.

Aantal vacatures deels hersteld van flinke terugval na corona-lockdown

Door de lockdown om de verspreiding van het coronavirus in te perken, is een deel van de economie tot stilstand gekomen en is het lastiger geworden om mensen te werven. Wat zijn daarvan de effecten op het aantal uitstaande vacatures? Een analyse van de hoeveelheid vacatures op Monsterboard.nl.

Daling aantal vacatures al na twee weken even fors als in het eerste kwartaal van de kredietcrisis

Het aantal uitstaande vacatures is sinds 23 maart flink gedaald. Deze daling is al bijna net zo fors als in het eerste kwartaal van de kredietcrisis. Grote open vraag is in hoeverre deze terugval tijdelijk zal blijken te zijn.

Crisis heeft ingrijpend effect op leergedrag jongeren

Dat jongeren in tijden van crisis vaker werkloos zijn dan ouderen, is bekend. Maar nu blijkt dat de recente economische crisis ook hun deelname aan cursussen en vervolgopleidingen heeft beïnvloed.

Werkloosheid afgestudeerde kunstenaars zeldzaam laag

De werkloosheid onder afgestudeerden uit het hbo-kunst­onderwijs betrof in 2016 slechts 3,1 procent. Daarmee ligt het op het laagste niveau van de afgelopen twintig jaar.

Statistiek: Wo-doorstroom hbo’ers stokt selectief

Doorstuderen is stukken duurder geworden. Vooral hbo'ers zijn hiervan het slachtoffer.

Statistiek