Auteur

Bahar Öztürk

Hoger Amerikaans tarief op Europese auto’s raakt vooral Duitsland

Amerikaanse consumenten die een Europese auto willen ­importeren zullen binnenkort dieper in de buidel moeten ­tasten, als het aan president Trump ligt. Welke gevolgen heeft een hoger importtarief op auto’s voor de auto-industrie en ­economie in de Europese Unie?

Sporen van animal spirits in particuliere consumptie

Oefent het vertrouwen dat consumenten in de economie hebben een zelfstandige invloed uit op hun bestedingsgedrag, los van de objectieve staat van de economie? Dit is sinds Keynes een frequent terugkerend thema onder economen. Wij analyseren de rol van deze animal spirits in zowel de Verenigde Staten als Europa.

Aanbodbeperkingen hebben effect op huizenprijzen

Terwijl de huizenprijzen in met name de Randstad flink stijgen, blijven ze in andere regio’s achter. In hoeverre verklaren de mogelijkheden om bij te bouwen deze verschillen in de huizenprijs­ontwikkeling?

Concurrentiekracht en inflatie in het eurogebied