Auteur

Arjan Soede

Helft bedrijven betaalt vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting is een van de meest conjunctuurgevoelige belastingsoorten. Verliesverrekening over de jaren toegestaan. Dat gebeurt veelvuldig en relatief meer in het mkb. Het percentage bedrijven in het grootbedrijf dat vennootschapsbelasting betaalt, is daardoor per saldo hoger dan in het mkb.

Promotie


Toereikendheid van het sociaal minimum


Noodzakelijke bestedingen als armoedegrens