Auteur

Alman Metten

Statistische keuzes vegen helft inkomensongelijkheid onder het tapijt

Terwijl de ongelijkheid van bezit in Nederland bijna Amerikaanse proporties aanneemt, zou de inkomensongelijkheid hier slechts gematigd zijn. Bij een nadere beschouwing van de statistieken blijkt die stelling echter onhoudbaar. Belangrijke bronnen van inkomen worden niet meegerekend.

Een duaal belasting- systeem blijft onrechtvaardig


Alternatieven voor een duaal belastingsysteem


Belastinghervorming in Zweden


Vermogenswinsten en inkomensverdeling