Auteur

Alfred Kleinknecht

Opkomst neoliberalisme heeft ook economische redenen

In neoliberalisme ontrafelen Bram Mellink en Merijn Oudenampsen de plotse populariteit van deze maatschappijvisie in Nederland vanaf de jaren zeventig. Ze leggen helder uit welke economen en politici daarbij een leidende rol hebben gespeeld, maar zijn kort over de economische voedingsbodem die dit mogelijk maakte.

Laat ons de krappe arbeidsmarkt koesteren

Er wordt recent veel geklaagd over een (te) krappe arbeidsmarkt. Maar hoe erg is een krappe arbeidsmarkt eigenlijk?

Boekrecensie: Niet keerpunt 1971, maar keerpunt 1979

In Keerpunt 1971 beschrijft Edin Mujagic de aaneenschakeling van gebeurtenissen die in de jaren zeventig de basis hebben gelegd voor het economisch model van de laatste decennia – de aanbodgeoriënteerde economie. Een feest van herkenning, maar de theoretische duiding rammelt.

Juist een land van grote buffers

Alfred Kleinknecht bespreekt het boek “Een land van kleine buffers” van Dirk Bezemer. 'We hebben behoefte aan een meer gedifferentieerde kijk op ‘financialisering’: welke financiële activiteiten zijn nuttig, en welke niet?'

MMT moet scherpere grenzen aan monetaire financiering stellen

Moderne Monetaire Theorie (MMT) heeft de Eurozone minder te bieden dan MMT-geschriften op het eerste gezicht suggereren. Maar MMT biedt wel meer dan de aanhangers van bezuinigingen lief is.

Boekbespreking: tovenaarsleerling schrijft inleiding in de economie

Het boek van Bert de Vries, Ontspoord kapitalisme, komt met vrij ongezouten kritiek op het dominante neoliberale denken. Het is solide beargumenteerd en kan jongeren inspireren om economie te gaan studeren. En je zou willen dat schrijvers van verkiezingsprogramma’s voor de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen toch tenminste het slothoofdstuk even lezen.

Het onvoorwaardelijke basisinkomen is een doodlopende weg

De coronacrisis lijkt voor sommigen een goede gelegenheid om (opnieuw) te pleiten voor een universeel basisinkomen. Maar tegen dat idee zijn er veel bezwaren aan te voeren, waaronder de hoge kosten. Een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen boven de achttien jaar kost netto tussen een derde en de helft van de rijksbegroting, afhankelijk van de te maken keuzes.

De Polder heeft het populisme over zichzelf afgeroepen

Je moet in de Polder niet radicaal nadenken en dat dan willen uitventen. Dit drong tot me door na mijn oratie op de VU in 1994, waarin ik het Nederlandse loonmatigingsbeleid bekritiseerde. Intussen wordt het duidelijk wat loonmatiging en flexibilisering gekost hebben: we worstelen in de Polder al twee decennia met populisme. Het goede nieuws is dat er intussen draagvlak voor verandering bestaat.

Eurozone moet de geldpers aanzetten voor Italië

Nederland en Duitsland kunnen fors bijlenen om bedrijven over de coronarecessie heen te tillen. Italië kan dat niet, terwijl zonder extra middelen vitale productiecapaciteit zal worden afgebroken en schuldhoudbaarheid verder in het geding komt. Monetaire financiering voor Italië vormt een uitweg.

De neoklassieke econoom kan de productiviteitscrisis niet verklaren

De productiviteitsgroei daalt wereldwijd, óók in Nederland. ­Roelandt et al. geven daarvan in ESB een overzicht, waarin er echter belangrijke elementen ontbreken. Dit illustreert dat een neoklassieke kijk op het probleem een slecht vertrekpunt is voor een beter begrip van arbeidsproductiviteit. Een ­schumpeteriaanse visie op innovatie biedt meer perspectief.

CPB moet naar productiviteitseffecten van loonmatiging kijken

Het is opvallend hoe kortaf het CPB is over de vraag of lonen de productiviteit kunnen beïnvloeden. Terwijl dat toch uit de theorie volgt en empirisch gesteund wordt.

Negatieve inkomstenbelasting is inefficiënt instrument

Een negatieve inkomsten­belasting is, net als een basisinkomen, ­lastig financierbaar en kan bovendien leiden tot onbedoelde gedragseffecten. Er zijn betere alternatieven.

Afschaffen dividendbelasting kan roekeloze overnames aanmoedigen

Met het afschaffen van de dividendbelasting voor buitenlandse aandeelhouders hoopt het kabinet dat Nederland internationaal concurrerend blijft, maar de lastenverlichting kan juist fondsen aantrekken die we onze kroonjuwelen liever niet willen toevertrouwen.

Weinig innovatie, veel banen!

De groeivoeten van de toegevoegde waarde per arbeidsuur waren in de VS, de EU en Japan sinds 1951 nog nooit zo laag als in de afgelopen tien jaar.

De erosie van Made in Germany


Het belang van het innovatieregime voor flexibel werk en innovatie


Canon deel 6: innovatie


Soepel ontslag en innovatie


Mening: Kartelvorming in topsectoren


Ooggetuigen: Griekenland nog lang niet op orde


Flexibel werk schaadt groei arbeidsproductiviteit


SP - Overdaad schaadt: meer management, minder productiviteitsgroei, ESB 4493, jaargang 91.


Overdaad schaadt: Meer management, minder productiviteitsgroei


Loonmatiging schaadt productiviteitsontwikkeling wel


'Made in Germany': ieder nadeel heb z'n voordeel


Is loonmatiging goed voor de export?


Nostalgisch rondje


Nieuwe economie of domme economie?


Subtopper in de 'Nieuwe Economie'?


De vijfde van Kondratieff