Auteur

Albert van der Horst

Blijvend onderzoek nodig om oorzaken productiviteitsgroei beter te begrijpen

Een reactie van Albert van der Horst van het Centraal Planbureau op "Het belang van innovatie, onderwijs en ondernemerschap voor groei" van Hugo Erken, Hans Stegeman en Roy Thurik.

Statistiek


Statistiek


Statistiek2