Auteur

Aart de Zeeuw

Natuur verdient een lagere discontovoet

Natuur wordt relatief schaarser in verhouding tot de rest van de economie en substituten zijn vaak niet voorhanden. Dat betekent dat de prijs van diensten die de natuur levert, ook wel ecosysteemdiensten, relatief snel stijgt. Welke implicaties heeft dit voor de discontovoet in maatschappelijke kosten-batenanalyses?

Afscheidsrede: Aart de Zeeuw

Aart de Zeeuw neemt op 22 september 2017 afscheid als hoogleraar milieueconomie.

Honderd jaar ESB: Jubilieum nummer


Naschrift


Hoe verder?