Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: maart 20 2009

agenda
Personalia
Op 8 april zal prof. dr Ige Dekker zijn
oratie houden getiteld Internationale
organisaties in wankel evenwicht. Dekker
is benoemd tot hoogleraar internationaal
recht. De plechtigheid vindt plaats om
16.15 uur in het academiegebouw van de
Universiteit Utrecht.
Prof. dr Arnold Heertje heeft op 11 maart
van de interfacultaire lerarenopleiding
van de Universiteit Leiden de ICLON
Economie Onderwijs Onderscheiding
ontvangen voor zijn bijdrage aan het
Nederlandse economieonderwijs. Heertje
is de eerste die deze jaarlijks uit te reiken
prijs in ontvangst heeft mogen nemen.
Op 27 maart zal prof. dr Frank Rozemeijer
zijn oratie houden. Rozemeijer is
benoemd tot hoogleraar Purchasing and
supply management aan de Universiteit
Maastricht. De titel van de rede is Wie
kust doornroosje wakker. De inauguratie
vindt plaats om 16.30 uur in de aula van
de Universiteit Maastricht.

school maatschappelijke veiligheid een
symposium over toezicht door private
partijen. Sprekers zijn onder anderen
Annetje Ottow (Universiteit Utrecht) en
Fieke van der Lecq (Erasmus Universiteit
Rotterdam). De dag zal geleid worden
door Hélène Vletter-van Dort. Het congres
vindt plaats in de Forumzaal van de
Erasmus Universiteit Rotterdam en duurt
van 13.15 tot 16.30 uur.
Voor meer informatie over het programma,
de kosten en inschrijven kunt u de website
www.toezichtencompliance.nl/activiteiten
raadplegen.

Maatschappelijk verantwoord
ondernemen
Op 2 april organiseert de Sociaal
Economische Raad een congres over inter­
nationaal maatschappelijk verantwoord
ondernemen. Sprekers zijn onder anderen
Alexander Rinnooy Kan (voorzitter SER),
Antony Burgmans (oud-CEO Unilever) en
Frank Heemskerk (Staatssecretaris van
Economische Zaken).
Voor meer informatie en inschrijven kunt u
terecht op www.ser.nl.

Promoties
Op 26 maart promoveert Chaohong Zhou
aan de Rijksuniversiteit Groningen. De
titel van zijn proefschrift luidt Dynamics of
organizational viability: new perspectives
and evidence from China. Zijn promotor
is professor Arjen van Witteloostuijn. De
plechtigheid vindt om 16.15 uur plaats in
het academiegebouw van de universiteit.
Op 2 april promoveert Mark Greeven aan
de Erasmus Universiteit Rotterdam. De
titel van zijn proefschrift luidt Innovation
in an uncertain institutional environment:
private software entrepreneurs in Hangzhu,
China. Zijn promotor is professor Barbara
Krug. De plechtigheid vindt plaats om
16.00 uur in de Senaatszaal van de
universiteit.
Op 9 april promoveert Joost van Rosmalen
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
De titel van zijn proefschrift luidt
Segmentation and dimension reduction:
exploratory and model-based approaches.
Zijn promotor is professor Patrick
Groenen. De plechtigheid vindt plaats
om 13.30 uur in de Senaatszaal van de
universiteit.

Toezicht door private partijen
Op 26 maart organiseert het Erasmus
instituut toezicht & compliance in
samenwerking met de onderzoeks­

Parlementaire agenda
Op 25 maart vergadert de vaste
commissie voor Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. Op de agenda
staat een voorstel tot wijziging van
de Ziektewet. In geval van ziekte in
de eerste vijf jaar na indiensttreding
wordt voorgesteld geld uit te keren,
indien voorafgaand sprake was van
werkloosheid.
Op 31 maart vergadert de vaste com­
missie van Financiën over de inrichting
van het internationale financiële stelsel.
Op de agenda staan de toekomst van
de financiële sector en een voortgangs­
rapportage van het vestigingsklimaat in
Nederland.
Op 7 april vergadert de vaste commis­
sie voor Financiën over de informatie­
verstrekking tijdens de kredietcrisis.
Op de agenda staan de omgang met
vertrouwe­ijke informatie en de beant­
l
woording van vragen naar aanleiding
van het debat over de steun aan ING.
Meer informatie kunt u vinden op
www.tweedekamer.nl.

Seminars
ABS
30 maart: Budgeting vs. implementing
fiscal policy in the EU, Peter Wierts
(De Nederlandsche Bank).
www.abs.uva.nl

Center
24 maart: Decision making in a
g
­ lobalizing world: decision rights,
reputational concerns, and the quality
of information exchange, Bauke Visser
(Erasmus Universiteit Rotterdam).
30 maart: Study of going concerns
in bankruptcy, Gyöngyi Lóránth
(University of Cambridge).
www.center.nl

ERIM
23 maart: The governance of
i
­ntangibles: rethinking financial
r
­eporting and the board of directors,
Nicolas Bollen (Vanderbilt University).
27 maart: Networks and economic
agglomerations, Bert van der Knaap
(Erasmus Universiteit Rotterdam).
30 maart: Portfolio choice with
accounting concerns, Marco Trobetta
(IE Business School).
www.erim.nl

NICE
23 maart: The political economy of
redistribution in the US in the post
world war II era and the delayed
impacts of the great depression –
evidence and theory, Alex Cukierman
(Tel Aviv University).
www.ru.nl/nice

Tinbergen Instituut
27 maart: Inefficient separations, entry,
and the cost of business cycles, Petr
Sedlacek (Universeit Antwerpen).
31 maart: The gap between owning
and renting in the Dutch housing
market, Frans Schilder (Universiteit van
Amsterdam).
31 maart: Transit trade through the
Netherlands: an assessment of extent,
composition and patterns, Gert-Jan
Linders (Vrije Universiteit Amsterdam).
2 april: Heterogeneous bids with
rational and markdown bidders.
Theory and experiment, Philipp Reis
(Universiteit Maastricht).
3 april: Asset correlations for portfolio
­
credit risk, Carlos Castro (Vrije
Universiteit Brussel).
www.tinbergen.nl

De auteur heeft verklaard dit artikel alleen te publiceren in ESB en niet elders

te publiceren in wat voor medium dan ook. Het is wel toegestaan om het artikel voor eigen gebruik
en voor publicatie op een intranet van de werkgever van de auteur aan te wenden.

ESB

94(4556) 20 maart 2009

191