Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: december 14 2007

agenda
Personalia
Dr Jaap Bikker is per 1 november benoemd tot bijzonder hoogleraar Banking
and Financial Regulation aan de Utrecht
School of Economics van de Universiteit
Utrecht. Bikker is tevens werkzaam bij De
Nederlandsche Bank.
Op 30 november hield prof. dr Marius
Meeus zijn inaugurele rede aan de
Universiteit van Tilburg. Met het uitspreken van de voordracht Presteren en
innoveren aanvaardde hij zijn ambt als
hoogleraar Organisatiewetenschappen aan
de universiteit.
Op 7 december hield prof. dr Willem
Mastenbroek zijn afscheidscollege aan de
faculteit der Economische Wetenschappen
en Bedrijfskunde van de Vrije Universiteit
Amsterdam. Met het college Grenzen
aan beter organiseren nam Mastenbroek
afscheid van de universiteit waar hij zestien jaar hoogleraar Organisatiecultuur en
Communicatie is geweest.

Promoties
Op 17 december promoveert
P. Szilágyi aan de faculteit Economie en
Bedrijfswetenschappen van de Universiteit
van Tilburg. De titel van het proefschrift
luidt: Corporate governance and the
agency costs of debt and outside equity.
Promotor is prof. dr L.D.R. Renneboog. De
promotie vindt plaats om 16.15 uur in de
aula van de universiteit.
Op 18 december promoveert J. Hernandez
aan de faculteit der Economische
Wetenschappen en Bedrijfskunde van de
Vrije Universiteit Amsterdam. De titel van
het proefschrift luidt: Principles, processes and practices of fraud prevention.
Promotor is prof. dr T.L.C.M. Groot. De
promotie vindt plaats om 15.45 uur in de
aula van de universiteit.
Op 19 december promoveert J. Verduijn
aan de faculteit der Economische
Wetenschappen en Bedrijfskunde van de
Vrije Universiteit Amsterdam. De titel van
het proefschrift luidt: Tales of entrepreneurship. Contributions to understanding
entrepreneurial life. Promotors zijn prof. dr
P.G.W. Jansen en prof. dr C. Steyaert. De
promotie vindt plaats om 13.45 uur in de
aula van de universiteit.

Op 19 december promoveert
M-W. Chow aan de faculteit Economie en
Bedrijfswetenschappen van de Universiteit
van Tilburg. De titel van het proefschrift
luidt: A new perspective on punishments
and rewards in marketing channel relationships. Promotors zijn prof. dr I. Gijskens
en prof. dr J.E.B.M. Steenkamp. De
promotie vindt plaats om 16.15 uur in de
aula van de universiteit.

Seminars

Op 21 december promoveert
J. Noeverman aan de faculteit der
Economische Wetenschappen van de
Erasmus Universiteit Rotterdam. De titel
van het proefschrift luidt: Management
control systems, evaluative style, and
behaviour: Exploring the concept and behavioural consequences of evaluative style.
Promotors zijn prof. dr E.G.J. Vosselman
en prof. dr A.R.T. Williams. De promotie
vindt plaats om 9.00 uur in de senaatszaal van universiteitscomplex Woudestein.

Tinbergen Instituut

Effecten van gedragscodes
Op 17 december organiseren ACLE en
de Finance Group van de Amsterdam
Business School een seminar over het ontstaan en de effecten van het systematisch
invoeren van codes en gedragsregels.
Discussievoorzitter is prof. dr E. Perotti
(Universiteit van Amsterdam), gastdeelnemers zijn dr U. Malmendier (University of
California, Berkeley) en prof. dr R. Knütel
(Universität Bonn).
De bijeenkomst duurt van 11.00 uur
tot 13.30 uur en wordt gehouden op de
faculteit Economie en Bedrijfskunde,
Roetersstraat 11 te Amsterdam. Voor meer
informatie en registratie kunt u
www.acle.nl raadplegen.

Talent en vergrijzing
Op 18 december organiseert de Stichting
Senioriteit Nederland een conferentie over
talent en vergrijzing. De conferentie is
de afronding van het ESF EQUAL project
Senioriteit: het verschil creëert de toekomst. Sprekers zijn onder meer: prof. dr
W.A.M. de Lange (OSA/Universiteit van
Tilburg), prof. dr J.J. Schippers (OSA/
Universiteit Utrecht) en J. Creemers (NVI).
De bijeenkomst duurt van 9.00 uur tot
17.00 uur en wordt gehouden in het
Bestuursgebouw van de Universiteit
Maastricht, Minderbroedersweg 4–6
te Maastricht. Voor meer informatie en
r
­egistratie kunt u
www.stichtingsenioriteit.nl raadplegen.

ROA
17 december: Sexual orientation,
disclosure and earnings, E. Plug
(Universiteit van Amsterdam).
19 december: Social innovation, A. de
Grip (ROA, Universiteit Maastricht).
www.roa.unimaas.nl

17 december: International trade in
general oligopolistic competition, P.
Neary (University of Oxford).
18 december: Tentative subject:
Spatial analysis of body mass index,
R. Florax (Purdue University, Vrije
Universiteit Amsterdam).
www.tinbergen.nl

CPB
18 december: Local public good
provision, municipal consolidation, and
national transfers, R. Dur (Erasmus
Universiteit Rotterdam).
15 januari: Identifying human capital
spillovers: evidence from Dutch postal
code areas, E. Canton (Europese
Commissie en CPB).
29 januari: The impact of social
capital on crime: evidence from the
Netherlands, S. Akcomak
(UNU-MERIT).
www.cpb.nl

NiCE
18 december: Weak and strong
s
­ ystemic fragility, C. de Vries (Erasmus
Universiteit Rotterdam).
www.ru.nl/nice

TILEC-AFM
18 december: Bank liquidity creation,
A. Berger (Federal Reserve Board).
www.uvt.nl/tilec

Netspar
20 december: Measuring risk aversion
in the lab and over the internet, A. van
Soest (Universiteit van Tilburg).
www.netspar.nl

ESB

14 december 2007

767