Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: oktober 5 2007

agenda
Personalia
Dr Joost Driessen is per 14 ­ eptember
s
benoemd tot hoogleraar Financial
Derivatives aan de faculteit Economie
en Bedrijfskunde van de Universiteit van
Amsterdam. Driessen zal zich toe gaan
leggen op de kwantitatieve analyse van de
prijsvorming en risico’s van financiële
derivaten. De recente problemen op
de markt voor derivaten gebaseerd op
subprime-hypotheken hebben wederom
aangetoond dat verkeerd gebruik van
financiële derivaten een bedreiging vormt
voor de stabiliteit van financiële markten.

Promoties
Op 9 oktober promoveert S. Worku aan de
faculteit Economie en Bedrijfskunde van
de Universiteit van Amsterdam. Promotor
is prof. dr S. Gustafsson. De titel van het
proefschrift luidt: Marriage markets and
fertility in South Africa with comparisons
to Britain and Sweden. De promotie vindt
plaats om 14.00 uur in de Agnietenkapel
van de universiteit.
Op 11 oktober promoveert E. GustafssonWright aan de faculteit Economie en
Be­ rijfs­ unde van de Universiteit van
d
k
Amsterdam. Promotoren zijn prof. dr
J. van der Gaag en prof. dr J.W. Gunning.
De titel van het proefschrift luidt: Baring
the threads: Social capital, vulnerability and
the well-being of children in Guatemala. De
promotie vindt plaats om 14.00 uur in de
Agnietenkapel van de universiteit.
Op 11 oktober promoveert H. Nevo aan
de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de
Erasmus Universiteit Rotterdam. Promotor
is prof. dr R.J. van den Bergh. De titel van
het proefschrift luidt: Definition of the relevant market: (Lack of harmony) between
industrial economics and competition law.
De promotie vindt plaats om 11.00 uur in
de senaatszaal van universiteitscomplex
Woudestein.
Op 11 oktober promoveert J. Kelderman
aan de faculteit der Economische Weten­
schappen van de Erasmus Universiteit
Rotterdam. Promotoren zijn prof. dr
T.E.D. van der Grinten en prof. dr J. van der
Schaar. De titel van het proefschrift luidt:
Bringing the market back in? De promotie
vindt plaats om 16.00 uur in de senaatszaal van universiteitscomplex Woudestein.

Seminar hedgefondsen
Op 11 oktober organiseert het Tilburg
Center of Finance samen met het netwerk
van TILEC-AFM een studiebijeenkomst
over hedgefondsen en private equity. Het

seminar is bedoeld voor mensen die geïnteresseerd zijn in de nieuwste ontwikkelingen
op het gebied van investeringsfondsen en
–maatschappijen. De nadruk zal liggen op
investeringsmogelijkheden en risico’s die
nieuwe typen fondsen met zich meebrengen. Daarnaast wordt ingegaan op de contracten tussen fondsen en investeerders.
Sprekers zijn prof. dr N. Naik (London
Business School), prof. dr L. Phalippou
(Universiteit van Amsterdam) en prof. dr
M. Da Rin (Universiteit van Tilburg).
De bijeenkomst begint om 13.00 uur en
duurt tot 17.15 uur. Het seminar vindt
plaats in ruimte TZ 3 van het TiasNimbas
gebouw. Voor meer informatie en registratie kunt u www.uvt.nl/tilec raadplegen.

Effecten van mededingingstoezicht

Seminars
UNU-MERIT
8 oktober: Is culture an obstacle to
African economic development?,
J.-P. Platteau (Universiteit van Namen).
www.merit.unu.edu

NiCE
9 oktober: Institutions and the relation between corruption and economic growth, W. Ebben en A. de Vaal
(Radboud Universiteit Nijmegen).
16 oktober: Cheating policymakers
p v
­ re­ ent policymakers from cheating,
F. Bohn (Radboud Universiteit Nijmegen).
www.ru.nl/nice

De Nederlandse Mededingingsautoriteit
organiseert op 18 en 19 oktober een twee­
daags congres getiteld: Economische effecten van mededingingstoezicht. Tijdens de
bijeenkomst wordt gediscussieerd over hoe
de effecten van mededingingsbeleid gemeten kunnen worden en hoe de verschillende
meettechnieken worden geïmplementeerd
door de mededingingsautoriteiten. Sprekers
zijn J. Baker (Washington College of Law,
American University), G. Werden (Antitrust
Division, US Department of Justice)en
D. Neven (Europese Commissie). Verschil­
lende sessies zullen geleid worden door
onder andere prof. dr M. Janssen (Erasmus
Universiteit Rotterdam ), dr M.P. Schinkel
(Universiteit van Amsterdam) en prof. dr E.
van Damme (Universiteit van Tilburg). Het
congres wordt gehouden in Sociëteit de
Witte aan Plein 24 te Den Haag.
Voor meer informatie en registratie kunt u
www.nmanet.nl/conference raadplegen.

ROA

Tinbergenlezing

ACLE

De Koninklijke Vereniging voor de Staat­ uis­
h
houdkunde organiseert op 26 ­ ktober haar
o
jaarlijkse Tinbergenlezing. Spreker is ditmaal
prof. dr R. Rajan (University of Chicago).
De titel van de lezing luidt: Foreign capital,
imbalances and economic growth.
De lezing duurt van 16.00 uur tot 18.00
uur met aansluitend een borrel. De bijeen­
komst vindt plaats in het Auditorium
van de Utrecht School of Economics,
Kriekenpitplein 1 te Utrecht. Voor meer
informatie kunt u een email sturen naar
kvs@dnb.nl.

15 oktober: Market institutions and
econo­ ic development: an invisible
m
hand or a prisoner’s dilemma?, F. Cabrillo
(Universidad Complutense de Madrid).
www.acle.nl

In ESB van 7 september, nr. 4517, is
bij het artikel De Zweedse oplossing van
het vergrijzingsprobleem de naam van
de tweede auteur niet correct weergegeven. Dit had moeten zijn: Lucy Kok.

9 oktober: Monetary and fiscal
policy in the euro area, J. Jacobs
(Rijksuniversiteit Groningen).
www.roa.unimaas.nl

Tinbergen Instituut
9 oktober: Cross-section of option
returns and volatility, A. Goyal (Emory
University).
9 oktober: Evidence of unequal treat­
ment in hiring against obese applicants: A field experiment, D.-O. Rooth
(Kalmar University).
www.tinbergen.nl

ERIM
11 oktober: Enterprise ­nformation
i
m
­ anagement: Challenges and opportuni­­
ties, J. Vayghan (University of Minnesota).
www.erim.nl

CPB
16 oktober: Is part-time employment
here to stay? Evidence from the Dutch
labour force survey 1992-2005,
N. Bosch en A. Deelen (CPB).
23 oktober: The dynamics of selfemployment and household wealth:
New evidence from Dutch panel data,
S. Hochguertel (Vrije Universiteit
Amsterdam).
www.cpb.nl

ESB

5 oktober 2007

607