Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: september 24 2015

Agenda ESB
571Jaargang 100 (4718) 24 september 2015
Agenda
Voor meer informatie over de hier genoemde items en een volledig overzich
t van de
Nederlandse economische agenda kunt u terecht op www.economie.nl/agenda
Promoties
Op 25 september promoveert Denice Bodeutsch aan de Erasmus Uni-
versiteit Rotterdam op haar proefschrift Essays on an emerging financial
market: a case study of Suriname. Haar promotor is Philip Hans Franses. De
plechtigheid vindt plaats in de Senaatszaal van de universiteit en begint
om 13.30 uur.
Op 29 september promoveert Çisil Sarisoy aan de Universiteit van Til-
burg op haar proefschrift Efficiency gains, bounds and risks in finance. Haar
promotor is Bas Werker en haar copromotor is Peter de Goeij. De plechtig-
heid vindt plaats in het Auditorium van het Cobbenhagengebouw van de
universiteit en begint om 10.15 uur.
Op 29 september promoveert Stefan Thewissen aan de Universiteit Lei-
den op zijn proefschrift Growing apart: the comparative political economy of
income inequality and social development in affluent countries. Zijn promo-
toren zijn Koen Caminada en Kees Goudswaard. De plechtigheid vindt
plaats in het Academiegebouw van de universiteit en begint om 15.00 uur.
Op 1 oktober promoveert Kanokkam Tevapitak aan de Erasmus Univer-
siteit Rotterdam op haar proefschrift Environmental responsibility of small
and medium enterprises and stakeholder influences: the case study of water pol-
lution in Thailand. Haar promotoren zijn Peter Knorringa en Bert Helmsing.
De plechtigheid vindt plaats in het Auditorium van het International In-
stitute of Social Studies in Den Haag en begint om 16.00 uur.
Op 7 oktober promoveert Larissa van der Lugt aan de Vrije Universiteit
Amsterdam op haar proefschrift Beyond the landlord. A strategic manage-
ment perspective on the port authority. Haar promotoren zijn Lorike Hag-
dorn-van der Meijden en Peter de Langen. De plechtigheid vindt plaats in
het Auditorium van de Universiteit en begint om 13.45 uur.
Op 8 oktober promoveert Andrea Caragliu aan de Vrije Universiteit Am-
sterdam op zijn proefschrift The economics of proximity: regional growth, be-
yond geographic proximity. Zijn promotor is Peter Nijkamp. De plechtigheid
vindt plaats in het Auditorium van de universiteit en begint om 15.45 uu
r.
Parlementaire agenda
Op 30 september vergadert de Vaste Kamercommissie voor Economi-
sche Zaken met de minister over ondernemen en bedrijfsfinanciering.
Op 6 oktober vergadert de Vaste Kamercommissie voor Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport met de minister over de decentralisatie van de
Jeugdhulp.
Op 8 oktober vergadert de Vaste Kamercommissie voor Binnenlandse
Zaken met de minister over open data.
Seminars
ACCF
29 sep Reforming the eurozone
towards growth: lessons from the
Polish post-communistic perspec-
tive, Leszek Balcerowicz (Szkoła
Główna Handlowa w Warszawie,
Polen).
AIAS
8 okt Socially sustainable globaliza-
tion, Klara Boonstra (Vrije Univer-
siteit Amsterdam).
CENTER
30 sep On two-sides of the smoke
screen: how SME’s and corpora-
tions use protests and lobbying to
influence institutional change, Ana
Aranda Gutierrez (Universiteit
van Tilburg).
CREED
8 okt Temporal resolution in decision
under risk: do we need a more des-
criptive model?, Mohammed Abdel-
laoui (HEC Paris, Frankrijk).
ISS
1 okt Delineating a sustainable hu-
man right to water for present and
future generations, Daphina Mi-
siedjan (International Institute of
Social Studies).
1 okt Resource course and govern-
ment spending, Lara Cocx (KU Leu-
ven, België).
KNAW
6 okt De utopische wortels van de
sharing economy, Koen Frenken
(Universiteit Utrecht) en Henk
Looijesteijn (Internationaal Insti-
tuut voor Sociale Geschiedenis).
TINBERGEN
29 sep The return to schooling
among high school dropouts: evi-
dence from Britain’s compulsory
schooling changes, Damon Clark
(University of California, Irvine,
Verenigde Staten).
5 okt Medicaid insurance in old age,
Eric French (University College
London, Verenigd Koninkrijk).
6 okt Wage compression within the
firm, Michele Pellizzari (Université
de Genève, Zwitserland).
7 okt Multi-asset noisy rational ex-
pectations equilibrium with contin-
gent claims, Georgy Chabakauri
(London School of Economics,
Verenigd Koninkrijk).
UNU-MERIT
1 okt Intermediation and innova-
tion: changing dynamics and future
perspectives , Jeremy Howells (Uni-
versity of Southampton, Verenigd
Koninkrijk).
Personalia
Op 2 oktober spreekt Wynand van de Ven zijn afscheidsrede Het beste
zorgstelsel? uit aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De plechtigheid
vindt plaats in het Auditorium van de universiteit en begint om 16.00 uur.
Arjen van Witteloostuijn is benoemd tot lid van de
Koninklijke Akademie van Wetenschappen. De plech-
tigheid vindt plaats op 28 september in het Trippen-
huis in Amsterdam en begint om 16.00 uur.

Auteur