Ga direct naar de content

Inhoud

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: april 20 2006

inhoud

4508
20 april 2007

jaargang 92

De prestaties van particuliere beleggers 228
R. BAUER, M. COSEMANS, P. EICHHOLTZ EN M. GOLDFINGER Particulier beleggen heeft de afgelopen jaren flink aan populariteit gewonnen, al presteert deze
beleggersgroep teleurstellend qua rendement. Nederlandse beleggers met kleine
portefeuilles en de actieve beleggers presteren minder goed dan de markt.

Het succes van clementieregelingen

232

J. HINLOOPEN EN A. SOETEVENT Kartelvorming is in de praktijk moeilijk aan te
tonen. Via experimenteel laboratoriumonderzoek kunnen kartelactiviteiten wel
geobserveerd worden, waaruit blijkt dat clementieregelingen tot minder kartels
en lagere prijzen leiden. De kans op kartelrecidivisme neemt niet af.

Keynes over val vrije besparingen
in Nederland

235

A. STOKMAN Nederlanders sparen steeds minder, terwijl de Nederlander door
de eeuwen heen juist geroemd werd om zijn spaarzaamheid. Keynes’ gedachten
over sparen blijken een uitstekende basis voor de verklaring van de besparingen in
Nederland over de afgelopen dertig jaar en de recente ontsparingen.

Gevoelsinflatie

238

R. CANISIUS De euro krijgt vaak de schuld van hogere prijzen, maar consumenten realiseren zich bijvoorbeeld niet dat de levensmiddelenhandel ten tijde van
de muntintroductie getroffen werd door BSE en MKZ. Het verschil tussen perceptie en werkelijkheid kan deels verklaard worden door de concepten achter de
consumentenprijsindex en gevoelsinflatie.

EN VERDER…

ESB KOMPAS

226

REDACTIONEEL

227

STATISTIEK

240

ECONOMIE IN BEELD

242

COLUMN

250

REACTIE

251

MENING

252

E. DIJKGRAAF EN R. GRADUS Tariefdifferentiatie laat zien dat financiële prikkels
kunnen helpen bij het oplossen van milieuvraagstukken. Gemeenten met een
differentiatie- en tarievensysteem produceerden voor de introductie van zo’n
systeem al minder afval, waardoor de effecten vaak te hoog worden ingeschat.

MENING

253

Vergelding in de kenniseconomie

BOEKEN

254

AGENDA

255

SERVICE

256

Meer subsidies en minder concurrentie
hypotheekmarkt

244

K. ROSZBACH Recente wet- en regelgeving bieden aankoopsubsidies voor starters en leggen banken plafonds voor hypotheken op. Dat leidt tot minder keuzevrijheid, minder concurrentie tussen banken en duurder wonen.

Niet bij financiële prikkels alleen

246

249

A. LEEN Torrens (1780–1864) heeft met zijn ruilvoetargument een van de
weinige valide motieven gegeven tegen vrijhandel. In zijn tijd maakte hem dat
onder vakgenoten niet populair, maar in onze tijd behoort het tot de wijsheden van handelspolitiek. Het valt te bezien of zijn argument stand houdt in de
kenniseconomie.

ESB

20 april 2007

225