Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: augustus 27 2014

Agenda ESB

Agenda
Voor meer informatie over de hier genoemde items en een volledig overzicht van de
Nederlandse economische agenda kunt u terecht op www.economie.nl/agenda

Promoties

Op 4 september promoveert Pinar Ceyhan op haar proef­
schrift Essays over Bayesiaanse analyse van tijdsvariërende
patronen in de economie. Haar promotor is Herman van
Dijk en haar copromotor is Nalan Baştürk. De plechtig­
heid vindt plaats in de Senaatszaal van de universiteit en
begint om 15.30 uur.

Op 28 augustus promoveert Martijn Eskinasi aan de Radboud Universiteit
Nijmegen op zijn proefschrift Towards housing system dynamics. Zijn promo­
toren zijn Jac Vennix en Johan Conijn en zijn copromotor is Etiënne Rou­
wette. De plechtigheid vindt plaats in de Academiezaal Aula van de univer­
siteit en begint om 14.00 uur.
Op 2 september promoveert Ying Yang aan de Universiteit van Tilburg op
haar proefschrift Modeling health and mortality dynamics, and their effects on
public finance. Haar promotoren zijn Anja de Waegenaere en Bertrand Me­
lenberg. De plechtigheid vindt plaats in de Ruth First zaal van het Cobben­
hagengebouw van de universiteit en begint om 10.15 uur.
Op 2 september promoveert İhsan Yanıkoğlu aan de Universiteit van Til­
burg op zijn proefschrift Robust optimization methods for change constrained,
simulation-based, and bilevel problems. Zijn promotor is Dick den Hertog en
zijn copromotor is Deanna Kuhn. De plechtigheid vindt plaats in het Cob­
benhagengebouw van de universiteit en begint om 14.15 uur.
Op 2 september promoveert Özer Selçuk aan de Universiteit van Tilburg
op zijn proefschrift Structural restrictions in cooperation. Zijn promotor is Dolf
Talman en zijn copromotor is Anna Khmelnitskaya. De plechtigheid vindt
plaats in de Ruth First zaal van het Cobbenhagengebouw van de universi­
teit en begint om 16.15 uur.
Op 4 september promoveert Sarita Koendjbiharie aan de Erasmus Univer­
siteit Rotterdam op haar proefschrift The information-based view on business
network performance. Haar promotoren zijn Eric van Heck en Peter Vervest.
De plechtigheid vindt plaats in de Senaatszaal van de universiteit en begint
om 13.30 uur.

Op 8 september promoveert Suphi Åžen aan de Universiteit van Tilburg op
zijn proefschrift Essays in environmental and political economics. Zijn promo­
toren zijn Bertrand Melenberg en Erwin Bulte. De plechtigheid vindt plaats
in het Cobbenhagengebouw van de universiteit en begint om 10.15 uur.
Op 9 september promoveert Haki Pamuk aan de Universiteit van Til­
burg op zijn proefschrift Innovation systems, saving, trust, and economic development in Africa. Zijn promotoren zijn Erwin Bulte en Daan van Soest.
De plechtigheid vindt plaats in de Ruth First zaal van het Cobbenhagen­
gebouw van de universiteit en begint om 14.15 uur.
Op 10 september promoveert Thomas Götz aan de Universiteit Maastricht
op zijn proefschrift Modelling non-stationary and stationary mixed-frequency
time series. Zijn promotor is Jean-Pierre Urbain en zijn copromotor is Alain
Hecq. De plechtigheid vindt plaats in het Administratiegebouw van de uni­
versiteit en begint om 10.00 uur.
Op 10 september promoveert Samy Essa aan de Vrije Universiteit Am­
sterdam op zijn proefschrift The role of uncertainty, accounting information,
control and trust in buyer-supplier negotiations: an experimental study. Zijn pro­
motoren zijn Tom de Groot en Henri Dekker. De plechtigheid vindt plaats in
de Aula van de universiteit en begint om 11.45 uur.

Seminars
CentER

1 sep Once bitten, twice shy: trusting
the stock market in the aftermath of
the financial crisis, Kasper Nielsen
(Hong Kong University of Science
and Technology, Hong Kong).
3 sep Learning about risk in a new
environment: evidence from crime
risk perception, Martin Salm (Uni­
versiteit van Tilburg).
8 sep Corporate social responsibility
and the employee-customer interface, Daniel Korschun (Drexel Uni­
versity, Verenigde Staten).

Jaargang 99 (4692) 28 augustus 2014

CPB

2 sep Cultural and institutional explanations for numeracy skills disparities
between adult immigrants and natives
in Western countries, Jaap Dronkers
(Universiteit Maastricht) en Rob Eu­
wals (Centraal Planbureau).
10 sep Informing policy makers
about future health spending: A
comparative analysis of forecasting
methods in OECD countries, Rober­
to Astolfi (OESO) en Esther Mot
(Centraal Planbureau).
11 sep Fiscale vergroening: uitdagingen voor de belastingen op energie,
Herman Vollebergh (Planbureau
voor de Leefomgeving).

ECE

9 sep Modelling the risks of climate
change, Chris Hope (University of
Cambridge, Verenigd Koninkrijk).

tion in service interactions: how service workers and customers regulate
each others’ feelings, Karen Niven
(University of Manchester, Ver­
enigd Koninkrijk).
10 sep Exploring the relation
between the degree of novelty of innovations and user-producer interaction across different income regions,
Cristina Chaminade (Lunds uni­
versitet, Zweden).

GSBE

Tinbergen

10 sep Embracing disruptive innovation and growth, Justin Jansen
(Erasmus Universiteit Rotterdam)
en Ab Osterhaus (Erasmus Me­
disch Centrum).

ERIM

3 sep Software development and the
routinization of innovation, Brent
Furneaux (Universiteit Maastricht).
8 sep Interpersonal emotion regula-

9 sep Non-contributory pensions and
households’ decisions: evidence from
Bolivia, Marcello Sartarelli (Uni­
versidad de Alicante, Spanje).

541

Auteur