Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juni 12 2014

Agenda ESB

Agenda
Voor meer informatie over de hier genoemde items en een volledig overzicht van de
Nederlandse economische agenda kunt u terecht op www.economie.nl/agenda

Promoties

Seminars

Op 16 juni promoveert Bart de Keijzer aan de Vrije Universiteit
Amsterdam op zijn proefschrift Externalities and cooperation in algorithmic game theory. Zijn promotor is Guido Schäfer. De plechtigheid
vindt plaats in de Aula van de universiteit en begint om 15.45 uur.

CENTER

Op 17 juni promoveert Ilire Agimi aan de Universiteit Maastricht
op haar proefschrift New governance under limited statehood: the
case of local government reform in Kosovo. Haar promotor is Luc
Soete. De plechtigheid vindt plaats in het Administratiegebouw
van de universiteit en begint om 14.00 uur.
Op 18 juni promoveert Bas Hendrikx aan de Radboud Univer­
siteit Nijmegen op zijn proefschrift Scenes from a movement: an
actor-network analysis of the global rise of the homeless street paper.
Zijn promotoren zijn Barrie Needham en Arnoud Lagendijk. De
plechtigheid vindt plaats in de Academiezaal Aula van de univer­
siteit en begint om 16.30 uur.

16 jun Bank loans and troubled debt restructurings, Cem Demiroglu (Koç Üni­
versitesi, Istanbul, Turkije).
17 jun Ex-post merger evaluation in the
UK retail market for books, Elena Argen­
tesi (Università di Bologna, Italië).

CPB

17 jun Ruimtelijke concentratie van de
maakindustrie in China, Steven Brakman
(Rijksuniversiteit Groningen) en Ioulia
Ossokina (Centraal Planbureau).
19 jun Houdbare gemeentefinanciën, Jan
van der Lei (Vereniging Nederlandse
Gemeenten) en Jasper Lukkezen
(Centraal Planbureau).

Op 20 juni promoveert Asli Selim aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam op haar proefschrift An examination of uncertainty from
a psychological and economic viewpoint. Haar promotoren zijn Han
Bleichrodt en Peter Wakker. De plechtigheid vindt plaats in de Se­
naatszaal van de universiteit en begint om 09.30 uur.

DNB

Op 24 juni promoveert Narly Dwarkasing aan de Universiteit
van Tilburg op haar proefschrift Essays on historical banking. Haar
promotor is Luc Renneboog en haar copromotor is Fabio Brag­
gion. De plechtigheid vindt plaats in de Aula van het Cobbenha­
gengebouw van de universiteit en begint om 10.15 uur.

ERIM

Op 24 juni promoveert Bart Zhou Yueshen aan de Vrije Univer­
siteit Amsterdam op zijn proefschrift Frictions in modern financial
markets and the implications for market quality. Zijn promotor is Al­
bert Menkveld. De plechtigheid vindt plaats in de Aula van de
universiteit en begint om 15.45 uur.
Op 26 juni promoveert Thomas Keusch aan de Universiteit
Maastricht op zijn proefschrift Essays on insider trading. Zijn pro­
motor is Frank Moers. De plechtigheid vindt plaat in het Admi­
nistratiegebouw van de universiteit en begint om 10.00 uur.
Op 26 juni promoveert Yvonne Krabbe-Alkemade aan de Vrije
Universiteit Amsterdam op haar proefschrift The impact of market competition and patient classification on Dutch hospital behavior.
Haar promotor is Tom Groot. De plechtigheid vindt plaats in de
Aula van de universiteit en begint om 13.45 uur.

Jaargang 99 (4687) 13 juni 2014

24 jun Market set-up in advance of federal policy rate decisions, Michel van
der Wel (Erasmus Universiteit Rot­
terdam).

23 jun The frontiers of market design: opportunities and challenges, Eric van Heck
(Erasmus Universiteit Rotterdam).
26 jun Self-fulfilling prophecies in social
networks: motivation, cognition and network dynamics, Stefano Tasselli (Univer­
sity of Cambridge, Verenigd Koninkrijk).

TINBERGEN

16 jun Earnings and employment in
foreign-owned firms, David Maré (Uni­
versity of Waikato & Motu Research,
Nieuw-Zeeland).
17 jun Food choices, novelty consumption
and obesity: evidence from the East German

transition to capitalism, Nicolas Ziebarth
(Cornell University, Verenigde Staten).
20 jun The effect of imposed payment
schemes on worker’s performance, Bas
ter Weel (Universiteit Maastricht).
23 jun History, path dependence and
development: evidence from colonial
railroads, settlers and cities in Kenya,
Alexander Moradi (University of Sus­
sex, Verenigd Koninkrijk).
24 jun Joint retirement of couples: evidence from a natural experiment, Jo­
chem Zweerink (Vrije Universiteit
Amsterdam).

UNU-MERIT

17 jun Catching up or breaking out? Capability development strategy of latecomer firms and nations, Wong Poh Kam
(Universiti Kebangsaan Singapura,
Singapore).
19 jun Analytical challenges for measuring multidimensional poverty and wellbeing, Franziska Gassmann (Universi­
teit Maastricht), et al.
25 jun Processes of ageing among firms,
Alex Coad (University of Essex, Ver­
enigd Koninkrijk).

UU

18 jun Competing first price and second
price auctions, Joyce Delnoij (Universi­
teit Utrecht).
18 jun Employer recruitment effort and
worker productivity: the missing link,
Julia van den Bemd (Universiteit
Utrecht).
23 jun Keynes, Kalecki and the European
confidence crisis, Toralf Pusch (MartinLuther-Universität Halle-Wittenberg,
Duitsland).

Personalia
Op 17 juni houdt Michiel Keyzer zijn afscheidsrede De honger in de wereld, kun je daar veel aan doen? Interventiemechanismen en beleidsruimte in de voedselvoorziening aan de Vrije
Universiteit Amsterdam. De plechtigheid vindt plaats in de
Aula van de universiteit en begint om 15.45 uur.

385

Auteur