Ga direct naar de content

Aantal WW-uitkeringen al twee jaar op historisch laag niveau

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: maart 6 2024

Het aantal WW-uitkeringen bereikte halverwege vorig decennium het hoogste niveau sinds het begin van de financiële crisis in 2008. Sindsdien is het aantal fors afgenomen; diverse ontwikkelingen hebben daaraan bijgedragen.

Toen de financiële crisis begon, bevond de economie zich in een hoogconjunctuur en bereikte het aantal WW-uitkeringen in oktober een voorlopig laagtepunt van 160.000 (figuur). Banken en andere financiële instellingen werden toen echter terughoudend bij het verstrekken van kredieten, waardoor de economische groei en werkgelegenheid flink werden afgeremd. Het aantal WW-uitkeringen steeg in korte tijd tot 300.000 in 2010.

Op de financiële crisis volgt een economische crisis. Verschillende landen krijgen problemen om te voldoen aan betalingsverplichtingen op staatsobligaties, waardoor de wereldhandel daalt en de werkloosheid stijgt. Het aantal WW-uitkeringen bereikt begin 2014 een piek van 460.000.

De verhoging van de pensioenleeftijd sinds 2013 draagt in de jaren erna ook bij aan het aantal WW-uitkeringen. Vanaf 2013 wordt de AOW-­leeftijd in stappen verhoogd tot 66 jaar en 10 maanden in 2023. De verhoging leidt ertoe dat mensen langer actief blijven op de arbeidsmarkt, maar een ander deel is werkloos (in 2023 zijn er ongeveer 10.000 65-plussers in de WW).

Vanaf 2015 worden middels de Wet werk en zekerheid verschillende wijzigingen doorgevoerd in het ontslagrecht en de WW. Een daarvan is de verkorting van de maximale WW-duur, waardoor er op termijn minder WW-rechten komen van één jaar of langer. Het economisch herstel vanaf 2016 zet vervolgens een flinke daling van WW-uitkeringen in gang. Vanaf het voorjaar 2016 daalt het aantal WW’ers tot 220.000 eind 2019.

De coronapandemie zorgt in 2020 en 2021 voor een kortstondige piek van 300.000 in het voorjaar van 2020 doordat een deel van de sectoren te maken kreeg met lockdowns en de wereldhandel terugviel. Mede dankzij de steunmaatregelen zoals de NOW-regeling blijft een explosieve stijging van WW-uitkeringen echter beperkt.

Vanaf 2021 komt de economie weer op gang en daalt het aantal mensen in de WW tot onder de 150.000 – het laagste niveau sinds de kredietcrisis. Eind 2023 was het aantal WW-uitkeringen ruim 160.000.

Plaats een reactie