Ga direct naar de content

Aantal binnenlandse verhuizingen daalt fors vanaf tweede helft 2021

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: december 1 2022

Na een periode van vele binnenlandse verhuizingen daalt het aantal verhuizingen sterk in de tweede helft van 2021 en de eerste helft van 2022 (figuur). De afname is qua omvang vergelijkbaar met die bij de nasleep van de kredietcrisis van 2008. Vooral het aantal verhuizingen binnen gemeenten daalde hard.

Tijdens de coronacrisis nam de druk op de woningmarkt iets af, waardoor er tijdelijk meer ruimte ontstond om te verhuizen. Dit kwam onder andere doordat er minder immigranten naar Nederland kwamen, en er nog relatief veel nieuwe woningen werden opgeleverd – zo blijkt uit onderzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In de tweede helft van 2020 en de eerste helft van 2021 verhuisden er nog relatief veel mensen – een vergelijkbaar aantal als in het piekjaar 2017.

In de loop van 2021 nam de druk op de woningmarkt weer toe. Prijzen van woningen schoten omhoog, het migratiesaldo kwam weer op het niveau van voor de coronapandemie, en na februari 2022 kwamen daar ook vluchtelingen uit Oekraïne bij. Vanaf het begin van 2022 loopt ook de hypotheekrente op – allemaal factoren die van invloed zijn op vraag en aanbod op de woningmarkt.

In de eerste helft van 2022 verhuisden 816.000 personen in Nederland, 107.000 minder (11,6 procent) dan in het eerste halfjaar van 2021. In dezelfde periode nam het aantal verkochte woningen (gebaseerd op de woningtransacties geregistreerd bij het kadaster) met bijna twaalf procent af.

Vooral het aantal binnengemeentelijke verhuizingen daalde (14,5 procent). Verhuizingen binnen dezelfde gemeente of regio hebben vaak te maken met woonwensen, zoals een ander type huis in een andere woonomgeving, maar binnen een redelijke afstand van familie of vrienden, zo blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Bij de intergemeentelijke verhuizingen bleef de daling beperkt tot een kleine negen procent. Hieronder vallen ook verhuizingen over een grotere afstand, die vaak verband houden met werk of studie. Het is denkbaar dat intergemeentelijke verhuizingen minder hard dalen omdat deze dringender zijn dan de binnengemeentelijke verhuizingen. Er is echter aanvullend onderzoek nodig om een dergelijk verband te kunnen vaststellen.

Auteur

Categorieën

Plaats een reactie