Ga direct naar de content

Zoektocht naar rendement

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: mei 16 2003

Zoektocht naar rendement
Aute ur(s ):
Statistiek (auteur)
Deze pagina is samengesteld doorFinanciele Diensten Amsterdam
Ve rs che ne n in:
ESB, 88e jaargang, nr. 4403, pagina 239, 16 mei 2003 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
financiele, markten

Bedrijfsobligaties hebben de afgelopen maanden een indrukwekkende koersstijging laten zien. Hierdoor zijn de spreads (renteverschil ten
opzichte van overheidsleningen) flink gedaald. De spreads op bedrijfsobligaties stegen in oktober 2002 nog tot een hoogtepunt, toen
aandelenbeurzen een dieptepunt bereikten. De risico-aversie van beleggers richtte zich toen op zowel aandelen als bedrijfsobligaties.
Alleen liquiditeiten, goud en overheidsleningen boden voldoende bescherming. Sindsdien zijn bedrijfsobligaties evenwel terug in de
belangstelling gekomen. De spread op euro-bedrijfsobligaties met een bbb-rating is de afgelopen maanden met meer dan honderd
basispunten (één procentpunt) gedaald, terwijl de spread op dollar-obligaties uit dezelfde categorie meer dan 150 basispunten daalde. De
ingezette schuldsanering van bedrijven wordt doorgaans als belangrijkste argument aangevoerd voor een daling van de spreads.
Amerikaanse statistieken wijzen echter uit dat de totale bedrijfsschuld in relatie tot het netto-vermogen nog altijd op een historisch hoog
niveau staat. Zo bezien is het proces van schuldsanering zeker nog niet voldoende doorgevoerd. Wel heeft looptijdverlenging van de
schuld plaatsgevonden, wat bedrijven minder rentegevoelig maakt. De sterke daling van de spreads is al met al niet geheel aan de
fundamentele bedrijfssituatie toe te schrijven. De zeer lage niveaus van de overheidsrente leidde eind vorig jaar tot een zoektocht naar
rendement. Voor veel beleggers waren aandelen taboe als beleggingscategorie. Bedrijfsobligaties kregen bij gebrek aan alternatieven
veel aandacht. Deze zoektocht naar rendement is ook duidelijk zichtbaar bij de overheidsleningen van zogenaamde emerging markets.
Ook bij deze categorie vond de afgelopen maanden een forse daling van de spreads plaats.

Copyright © 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur