Ga direct naar de content

WW reageerde minder sterk op coronacrisis dan werkloosheid

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: oktober 5 2021

■ Sake Wagenaar (UWV)

Het aantal WW-uitkeringen steeg het eerste halfjaar van de corona­crisis veel minder dan de werkloze beroepsbevolking. Dat komt deels door verschillen in de definities, maar ook doordat vooral jonge flexwerkers hun baan verloren.

De figuur geeft de ontwikkeling van het aantal WW-uitkeringen en de werkloosheid. Als eerste valt op dat de stijging van het aantal WW-­uitkeringen al in maart 2020 begon, terwijl de werkloosheid pas toenam in april 2020. Dat komt doordat het UWV het aantal WW-uitkeringen meet aan het eind van de maand, terwijl het werkloosheidscijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een maandgemiddelde is.

Opvallend is verder dat de werkloosheid hoger oploopt dan de WW-­uitkeringen. Deels komt dat door technische verschillen. Het CBS publiceert werkloosheidscijfers die voor seizoenseffecten zijn gecorrigeerd, UWV uitkeringsaantallen zonder seizoenscorrectie.

Na seizoenscorrectie stijgt het aantal WW-uitkeringen echter nog altijd ‘slechts’ met maximaal 34 procent ten opzichte van het niveau van februari 2020, terwijl de werkloosheid op het hoogste punt liefst 55 procent hoger is. Dit verschil komt doordat vooral jonge flexwerkers werkloos werden aan het begin van de coronacrisis. Zij hadden niet allemaal voldoende arbeidsverleden opgebouwd om recht te hebben op een WW-uitkering, of hadden slechts recht op een relatief korte uitkering. De sterke stijging van de werkloosheid vertaalde zich daardoor maar gedeeltelijk in een stijging van het aantal WW-uitkeringen.

Sinds de zomer van 2020 is de werkloosheid vrijwel steeds gedaald. De werkloosheidcijfers en WW-uitkeringen zijn weer dichter bij elkaar gekomen en sinds begin van dit jaar lopen ze weer meer min of meer gelijk op. Wel was de werkloosheid in augustus nog tien procent hoger dan in februari 2020, terwijl de WW-aantallen na seizoenscorrectie toen al vier procent lager waren dan bij het begin van de coronacrisis. Dit verschil komt mede doordat de werkloosheid sinds juli licht is gestegen door een netto-instroom vanuit de niet-beroepsbevolking.

Auteur