Ga direct naar de content

Terug naar sigaretten

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: november 4 2021

De belasting op e-sigaretten in de Verenigde Staten heeft tot een dusdanige toename van regulier roken onder jongeren geleid, dat de volksgezondheid netto zou kunnen zijn verslechterd, zo blijkt uit onderzoek van Abouk et al. De e-sigaret is door sommige Amerikaanse staten vanwege de toenemende populariteit sterk belast, en dit – laat een difference-in-differences-analyse zien – heeft geleid tot een substitutie van e-sigaretten door ‘reguliere sigaretten’. Ook in de EU is er een wetsvoorstel om e-sigaretten naar rato van nicotine even zwaar te belasten als normale sigaretten. Gegeven dit substitutie-effect lijkt zo’n belasting de volksgezondheid echter niet ten goede te komen.

Abouk, R., C.J. Courtemanche, D.M. Dave, B. Feng et al. (2021) Intended and unintended effects of e-cigarette taxes on youth tobacco use. NBER Working Paper, 29216.

Auteur