Ga direct naar de content

Werkloosheid in Nederland en in de Europese Unie gedaald

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: augustus 26 1998

Werkloosheid in Nederland en in de Europese Unie gedaald
Aute ur(s ):
CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 83e jaargang, nr. 4167, pagina 708, 18 september 1998 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
arbeidsmarkt

In Nederland kwam het aantal geregistreerde werklozen in de maanden mei-juli van dit jaar uit op 270.000. Dat is ruim 100.000 lager
dan in dezelfde periode van 1997. Hiermee heeft de dalende trend van de laatste paar jaar zich voortgezet.
In bijna alle landen van de Europese Unie was de werkloosheid afgelopen juni lager dan een jaar eerder. De werkloosheid (op basis van
de ILO-definitie) kwam voor de vijftien EU-landen samen in juni van dit jaar op 10,1% van de beroepsbevolking. In juni van zowel 1997
als 1996 bedroeg het werkloosheidspercentage in de EU 10,8%. In Duitsland is de werkloosheid het gehele jaar 1997 blijven stijgen, maar
in de eerste helft van 1998 licht gedaald. Daardoor viel ook voor Duitsland het werkloosheidpercentage van juni 1998 volgens Eurostat
wat lager uit dan het cijfer van juni 1997.
Zie figuur 1, figuur 2, figuur 3, figuur 4 en figuur 5.

Figuur 1. Banen van werknemers
Verschil t.o.v. een jaar eerder, x 1.000

Figuur 2. Gewerkte uren uitzendkrachten
1990 = 100, voor seizoen gecorrigeerd

Figuur 3. Openstaande vacatures
einde kwartaal, x 1.000

Figuur 4. Geregistreerde werklozen
seizoengecorrigeerd, x 1.000

Figuur 5. Werkloosheid in de EU
% van de beroepsbevolking, seizoengecorrigeerd

Copyright © 1998 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur