Ga direct naar de content

Wereldberoemd in Nederland

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: januari 7 1998

Wereldberoemd in Nederland
Aute ur(s ):
Ocfeb (auteur)
De polderparade wordt verzorgd door het Onderzoekscentrum voor Financieel Economisch Beleid
Ve rs che ne n in:
ESB, 83e jaargang, nr. 4134, pagina 15, 7 januari 1998 (datum)
Rubrie k :
Tre fw oord(e n):
polderparade, economie-beoefening

De polderparade is een citatie-analyse die is gebaseerd op expliciete verwijzingen in de Nederlandse economische discussie. Lans
Bovenberg leidt de dans.
In de Polderparade worden de citaties van zeven toonaangevende Nederlandse economische publicaties onderzocht: ESB, De Economist,
Financiële en Monetaire Studies, Maandschrift Economie, Openbare Uitgaven, Tijdschrift Politieke Ekonomie en de Preadviezen van
de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde. Het gaat in de onderzoeksperiode – 1993 tot en met 1996 -om ruim 4.500
citaties met ruim 2.000 duizend auteurs. Bijna 30% van deze auteurs wordt tenminste twee maal geciteerd.
In tegenstelling tot de economen top-30 die ESB nu al weer 15 jaar publiceert, wordt in de Polderparade niet de redacteur van een bundel,
maar de auteur die de bijdrage levert aan die bundel geteld 1. Verder tellen hier ook de in de Nederlandse discussie actieve nietNederlanders mee. Ook heeft de economen Top-30 steeds betrekking op een periode van vijf jaar, terwijl de polderparade nu nog maar
vier jaren dekt. Dit zal in de nabije toekomst worden weggewerkt.
tabel 1 geeft de scores van de 41 economen die in de Nederlandse economendiscussie het meest worden aangehaald. De polderparade
1993-1996 wordt net als in de vorige edities aangevoerd door Bovenberg. Op het Frederiksplein wordt de race om de tweede plaats
tussen Fase (nieuwe nummer 2) en Van Bergeijk (oude nummer 2) met belangstelling gevolgd. Deze kopgroep bevat overigens de enige
auteurs die meer dan 1% van het totale aantal citaties scoren.

Tabel 1. Polderparade 1997 op basis van citaties over 1993-1996, tussen haakjes de plaats in 1996
aantal
hoogste
citaties
positie
1
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

12.
13.
14.
15.

18.

21.

24.
26.
28.

(1)
(3)
(2)
(4)
(6)
(5)
(6)
(9)
(9)
(9)
(8)
(19)
(13)
(12)
(16)
(13)
(27)
(23)
(-)
(18)
(15)
(34)
(16)
(21)
(19)
(21)
(34)
(27)
(27)
(32)

A.L. Bovenberg
M.M.G. Fase
P.A.G. van Bergeijk
F.A.G. den Butter
j.J.M. Kremers
C.A. de Kam
E.J. Bomhoff
G.M.M. Gelauff
H.W. de Jong
A.H. Kleinknecht
J. van Sinderen
C.N. Teulings
J. Hartog
J.J.M. Theeuwes
L.A. Geelhoed
J.J. Graafland
S.K. Kuipers
J.A. Bikker
P. de Grauwe
F. van der Ploeg
J.E. Andriessen
J. de Haan
B. Nooteboom
J.C. van Ours
B.M.S. van Praag
D. Jacobs
A.H.E.M. Wellink
W.H. Buiter
W. Groot
A. Knoester

CPB/Ocfeb/KUB
DNB/UvA
50
DNB
50
VU
40
Financiën/Ocfeb
RUG/OESO
Nyfer
32
CPB
32
emiritus UvA
31
TU Delft
EZ/Ocfeb
SZW/UvA
UvA
28
RUL
AZ
24
CPB
24
RUG
DNB
23
KUL
PvdA/UvA
ING
RUG
RUG
VU
21
SEO
21
TNO
20
DNB
20
Cambridge
19
RUL
19
Ocfeb
19

54

38
(3) 1992
37
(2) 1992
(8) 1996
(8) 1996
(9) 1996
31
30
(8) 1996
29
25
(12) 1996
(8) 1992
(5) 1992
24
23
23
22
22
22
(21)
(21)
(8)
(22)
(22)
(27)
(13)

(8) 1992
(16) 1996
1996
1996
1992
1992
1992
1996
1992

(23)
32. (34)
(27)
(27)
(23)
36. (23)
37. (-)
(32)
39. (34)
(-)
(38)

J. Pen
C. van Ewijk
L. van der Geest
D.J. Wolfson
G. Zalm
A.R. Thurik
P.M.A. Eichholtz
F.W. Rutten
B. Minne
R.H.J.M. Gradus
S.J.G. van Wijnbergen

emiritus
UvA
Nyfer
WRR/EUR
Financiën
EIM/EUR
UM
EUR/Ocfeb
CPB
EZ
EZ

18

14

19
(22)
18
18
(27)
(27) 1996
18
(8)
16
(23)
15
15
(32)
(34) 1996
14
14
(38)

1992
1996
1992
1996
1996

1996

Nieuw in de polderparade zijn De Grauwe (die vorig jaar vergeten was), Eichholtz en Gradus (wiens komst vorig jaar al werd
aangekondigd). Uit de hitlijst zijn verdwenen Aarts, Frijns en De Koning. Zij grijpen met een niet onverdienstelijke score van 13 citaties
net naast het eremetaal, evenals Van Dalen, Duisenberg en Van Schaik. Op basis van de tiplijst tot en met juni 1997 is de verwachting
gerechtvaardigd dat Van Ark, Cnossen en Eijffinger (thans ieder twaalf citaties) volgend jaar hun opwachting kunnen maken in de
polderparade

1 Aangezien we geen zelfverwijzingen mee wijlen tellen, blijven citaten in anonieme rubrieken of niet ondertekende redactionelen buiten
de tellingen.

Copyright © 1998 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur