Ga direct naar de content

Visie en economie (naschrift)

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: september 2 1998

Visie en economie (naschrift)
Aute ur(s ):
Keuzenkamp, H.A.
Ve rs che ne n in:
ESB, 83e jaargang, nr. 4168, pagina 718, 25 september 1998 (datum)
Rubrie k :
Naschrift
Tre fw oord(e n):
economie-beoefening

Dit artikel is een naschrift n.a.v:
E.J.J.M. Kimman, Visie en economie, ESB, 25 september 1998, blz. 717-718.
Over de meeste dingen zijn Kimman en ik het eens, maar onze wegen scheiden, vrees ik, voor de hemelpoort. Net zomin als theologie
een wetenschap is, hoort een leerstoel ‘Economie en Christelijke visie’ naar mijn smaak thuis aan de universiteit. Behalve als de
leerstoel gegund zou worden aan iemand die niet teveel gehinderd wordt door een christelijke visie, zodat hij het studieobject met
enige distantie te lijf kan gaan.
Op eenzelfde wijze kan Marxistische economie’ een interessant studieobject zijn, zolang de benadering ouderwets positivistisch is. Maar
dat is niet de opzet van de werkgroep Economie en Christelijke Visie: die wil meer christelijke visie in de economie.
Of is men toch bereid een oprecht heiden voor te dragen voor de nieuwe leerstoel? Laat het dan even weten!

Copyright © 1998 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur