Ga direct naar de content

Verwachte banengroei sterkst in regio’s met grotere bevolkingsgroei

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juli 28 2023

Tot en met 2024 zal het aantal banen met name groeien in de centraler gelegen regio’s van Nederland. Dat is vooral het gevolg van de verwachte bevolkingsgroei, want sectorstructuur en locatiefactoren zullen waarschijnlijk een kleinere rol spelen.

Volgens  de jaarlijkse arbeidsmarktprognose van UWV zal het aantal werknemersbanen in 2023 en 2024 naar verwachting minder groeien dan in de afgelopen twee jaar. Gemiddeld wordt er iets minder dan een procent groei verwacht.

In het algemeen is de verwachte groei groter in de meer centraal gelegen arbeidsmarktregio’s (figuur). Groot Amsterdam (+0,6 procent) en Flevoland (+0,6 procent) hebben de grootste positieve afwijking van het landelijke gemiddelde. De regio’s met de laagste groei zijn Zuid-Limburg (−0,8 procent), Noord-Limburg (−0,8), Midden-Limburg (−0,7), Drenthe (−0,6) en Achterhoek (−0,6).

Vooral de verwachte regionale groei van de 18- tot 66-jarige bevolking verklaart veel van de regionale verschillen in banengroei. De regionale bevolkingsgroei zegt enerzijds iets over de potentiële afzetmarkt voor producten en diensten, en anderzijds iets over het potentiële arbeidsaanbod. De vier regio’s met de laagste banengroei hebben een relatief lage bevolkingsgroei, terwijl de bevolking juist relatief sterk groeit in de vijf regio’s met de sterkste verwachte banengroei.

De sectorstructuur heeft een veel kleiner effect dan de bevolkingsgroei, maar draagt in Groot Amsterdam en Flevoland in lichte mate bij aan de verwachte banengroei. In de regio’s met de laagste banengroei heeft de sectorstructuur een licht negatief effect.

De banengroei in Groot Amsterdam en Flevoland wordt daarnaast in beperkte mate gestimuleerd door positieve locatiefactoren zoals bijvoorbeeld de ligging en een goed opgeleide beroepsbevolking. Midden-Holland, Midden-Utrecht en Zuidoost-Brabant hebben daarentegen negatieve locatiefactoren. In de vier regio’s met de laagste groei dempen positieve locatiefactoren het negatieve bevolkingseffect overigens wat: het aantal werknemersbanen groeit hier relatief harder dan de bevolking van 18–66 jaar.

Auteur

Categorieën

Plaats een reactie