Ga direct naar de content

Verschillen kosten bouwvergunning beperkt

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: mei 15 2017

■ Corine Hoeben en Klaas Kwakkel (COELO)

Om te bouwen of te verbouwen is vaak een omgevingsvergunning van de gemeente nodig. Daar zijn kosten aan verbonden. Gemeenten mogen de kosten die ze moeten maken in rekening brengen bij de aanvrager, maar ze mogen er niet aan verdienen: de begrote opbrengst mag niet hoger zijn dan de begrote kosten. Er is vaak kritiek op de verschillen in tarieven die gemeenten rekenen voor zo’n vergunning. De verschillen zouden te groot en onverklaarbaar zijn.

Gemeenten hanteren verschillende tariefsystemen voor omgevingsvergunningen. In veruit de meeste gemeenten is het tarief gekoppeld aan de hoogte van de bouwsom. Doordat de door de gemeente te maken kosten niet lineair toenemen met de bouwkosten, wordt vaak voor een hogere bouwsom een ander (veelal lager) tarief gehanteerd dan voor een lagere bouwsom. In gemeenten waar de kosten voor een omgevingsvergunning voor een verbouwing van 10.000 euro (bijvoorbeeld een dakkapel) laag zijn, kunnen de kosten bij een bouwsom van 140.000 euro (bijvoorbeeld nieuwbouw van een woning) daarom hoog zijn, en omgekeerd.

De kaart laat zien welke leges in elke gemeente worden betaald voor een dakkapel met een bouwsom van 10.000 euro exclusief btw. Gemiddeld kost dit 340 euro. Als we kijken naar de hoogste en laagste kosten dan zijn de verschillen inderdaad groot. In Leiden zijn de kosten met 39 euro het laagst, in het Gelderse Buren met 720 euro het hoogst. Maar dit zijn uitschieters. In 64 procent van de gemeenten liggen de kosten tussen 200 en 400 euro.

Ook voor een omgevingsvergunning voor een andere bouwsom dan die voor een dakkapel zijn de verschillen beperkter dan je zou verwachten als je alleen naar de hoogste en laagste tarieven kijkt. Voor het bouwen van een woning van 140.000 euro wordt gemiddeld 3.974 euro betaald, variërend van 1.400 euro in Hoorn tot 7.272 euro in Haren. In 72 procent van de gemeenten liggen de kosten tussen de 2.500 euro en 4.500 euro. De verschillen tussen gemeenten blijken daarmee een stuk kleiner dan vaak wordt gedacht.

Auteurs

Categorieën