Ga direct naar de content

Uitgelicht: Romeinse erfenis

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: mei 22 2020

Gebeurtenissen uit het verleden blijken een goede verklaring voor economische verschillen tussen gebieden. Fritsch et al. onderzochten de invloed van de Romeinse overheersing in delen van Duitsland. In hun analyse richten ze zich niet alleen op het bruto binnenlands product dat in deze gebieden hoger is dan elders in Duitsland, maar ook op persoonlijkheidskenmerken en socio-economische indicatoren. Ze vinden dat in gebieden die ooit tot het Romeinse Rijk behoorden, mensen een hogere levensverwachting hebben en ondernemender zijn. Een mogelijke verklaring is het wegennet dat ooit door de Romeinen werd aangelegd. De relatie blijft significant wanneer wordt gecontroleerd voor andere historische invloeden.

Fritsch, M., M. Obschonka, F. Wahl en M. Wyrwich (2020) The deep imprint of Roman sandals: evidence of long-lasting effects of Roman rule on personality, economic performance, and well-being in Germany. RUG Research Reports, 2020-007.

Auteur

1 reactie

  1. W.J. Okkerse
    4 jaar geleden

    Niet helemaal gelezen, maar zou het niet zo zijn dat de Romeinen alleen de interessante gebieden hebben veroverd? Friesland en Groningen vonden ze ook niet zo interessant als de randstad......
    Dus als je de productiviteit gaat meten van de randstad en van de noordelijke provincies vind je dezelfde correlatie. Dat wil dan niet zeggen dat het gevonden verschil een erfenis van de romeinen is.......