Ga direct naar de content

Uitgelicht: Op weg naar een nieuwe economie

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juli 27 2020

Een nieuwe, circulaire, klimaatpositieve en inclusieve economie is wenselijk. Om dit doel te verwezenlijken, moet niet alleen gekeken worden naar het gedrag van consumenten en het beleid van de overheid, maar ook naar het bedrijfsleven. In dit onderzoek evalueren Van ’t Klooster et al. hoe ver het Nederlandse bedrijfsleven afstaat van deze nieuwe economie. Zij beoordelen de voortgang van het bedrijfsleven voor zeven thema’s, waaronder groene energie, biodiversiteit en transparante ketens. Vervolgens berekenen ze aan de hand van deze indicatoren een gewogen gemiddelde van de algehele voortgang, de Nieuwe Economie Index. Ze concluderen dat 12,1 procent van het ideaalbeeld is behaald.

Klooster, E. van ’t, C. Koopmans en S. Leuthold (2020) Nieuwe Economie Index (NEx). SEO Rapport, 2020-14.

Auteur