Ga direct naar de content

Uitgelicht: Pensioenhervorming

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: augustus 15 2017

De doorsneesystematiek houdt in dat alle deelnemers in een pensioenfonds dezelfde premie betalen en daar eenzelfde ­pensioenopbouw voor terugkrijgen. Dit is in feite een grote herverdeling tussen jong en oud, aangezien de premies van jongeren langer kunnen renderen en dus lager zouden kunnen zijn. Afschaffing van deze systematiek leidt voor huidige deelnemers volgens een CPB-notitie tot een afname in pensioenopbouw met het grootste nadelige effect voor 35- tot 50-jarigen, oplopend tot 5,5 procent van hun aanvullende pensioen. Hiertegenover staat echter een even groot voordeel voor jongere en toekomstige pensioendeelnemers. De totale kosten voor pensioendeelnemers van een hervorming zijn 40 miljard lager dan eerder geschat vanwege een lagere rente.

CPB (2017) Overgangseffecten bij afschaffing doorsneesystematiek. CPB Notitie. Den Haag: Centraal Planbureau.

Auteur

Categorieën

1 reactie

  1. W.J. Gerlagh
    7 jaar geleden

    De hervorming van het pensioenstelsel zou een hot issue zijn bij de huidige formatiebesprekingen. Worden daar inderdaad plannen gesmeed zoals hierboven beschreven - premiedifferentiatie op basis van leeftijd -dan blijkt nu dat deze wel zeer slecht gaan uitpakken voor de beoogde coalitiepartners en hun generatiegenoten. Een moeilijke politieke boodschap dus en tevens de bijl aan de wortels van ons collectieve pensioensysteem. Wat immers, is straks nog het verschil tussen een commerciële lijfrente en werknemerspensioen als door het afschaffen van de doorsnee premie de intergenerationele solidariteit uit het stelsel verdwijnt? Vreemd genoeg is het commerciële leven bedrijf recentelijk gedwongen tot hanteren sexe neutrale premies, een vorm van actuarieel niet te verdedigen solidariteit waar men in politiek Den Haag kennelijk minder moeite mee heeft.
    Wim Gerlagh,
    Haarlem