Ga direct naar de content

Uitgelicht: Ons kent ons

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: april 25 2019

Economisch onderzoekers hechten meer waarde aan onderzoek in de eigen discipline dan onderzoekers in vier andere disciplines doen. Dit vinden Aistleitner et al. door naar citatiepatronen te zoeken. Ook reageren economen meer op prikkels, zoals beloning op basis van citaties, wat zich bijvoorbeeld uit in relatief veel reactieve citaties. De resultaten suggereren dat deze vorm van beloning niet alleen leidt tot het marginaliseren van alternatieve kennis, maar dat het ook de uitwisseling van kennis tussen verschillende disciplines moeilijker maakt.

Aistleitner, M., J. Kapeller en S. Steinerberger (2018) Citation patterns in economics and beyond. Institute for New Economics Thinking Working Paper, 85.

Auteur

Categorieën