Ga direct naar de content

Uitgelicht: Het heden zwaarder wegen

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: december 18 2019

Zowel de opbrengsten als kosten van klimaataanpassing strekken zich uit over decennia en daarom is de disconteringsvoet van cruciaal belang in de doorrekeningen van het klimaatbeleid. Emmerling et al. menen dat een lagere discontovoet wenselijk is om de doelstellingen eerlijk te spreiden over de komende generaties en om de klimaatdoelstellingen van 1,5 en 2 °C te halen. Het dynamisch analytisch model laat zien dat het gebruik van een lagere discontovoet leidt tot andere CO2-verminderende strategieën. Het verlagen van de discontovoet van vijf naar twee procent leidt bijvoorbeeld tot een verdubbeling van de prijs voor CO2.

Emmerling, J., L. Drouet, K.-I. van der Wijst et al. (2019) The role of the discount rate for emission pathways and negative emissions. Environmental Research Letter, 14. Te vinden op researchgate.net.

Auteur

Categorieën