Ga direct naar de content

Uitgelicht: Het belang van de industrie

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: oktober 13 2017

De industrie is de afgelopen decennia in veel westerse landen gekrompen: hoe groot is de bijdrage aan de nationale welvaart eigenlijk nog? Aan de hand van factormodellen schatten Andreou et al. dat de industriële productie in de VS nog altijd ten grondslag ligt aan zestig procent van de groei van het bruto binnenlands product. Dit komt omdat dienstensectoren, zoals transport en magazijndiensten, nog erg afhankelijk zijn van industriële ­productie. Ondanks de krimp van de industrie, moet de waarde ervan voor de economie dus niet onderschat worden.

Andreou, E., P. Gagliardini, E. Ghysels en M. Rubin (2017) Is industrial production still the dominant factor for the US economy? CEPR Discussion Paper, DP12219.

Auteur