Ga direct naar de content

Twee uitkomsten vergeleken

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: november 25 1998

Twee uitkomsten vergeleken
Aute ur(s ):
Haan, J. de (auteur)
Plantinga, A. (auteur)
Zonneberg, H. (auteur)
Petersen, C.
Ve rs che ne n in:
ESB, 83e jaargang, nr. 4180, pagina 918, 4 december 1998 (datum)
Rubrie k :
Naw oord
Tre fw oord(e n):
beleggen, aandelen

Dit artikel is een nawoord n.a.v.:
H. Zonneberg e.a., Kopen, houden of verkopen, ESB, 4 december 1998, blz. 912-914.
C. Petersen, De waarde van de beleggingsadviezen, ESB, 4 december 1998, blz, 915-918.
Gemeenschappelijk kan worden geconcludeerd dat de market timing, waarbij het gaat om het op het juiste moment in of uit aandelen
stappen, van professionele beleggingsadviezen veelal slecht is.
Wat betreft de prestaties van individuele aandelen t.o.v. de index geeft het onderzoek van Zonnenberg c.s. aan dat de aan- en
verkoopadviezen van drie van de vier onderzochte banken toegevoegde waarde hebben gehad. Dit betrof de jaren 1995 en 1996. Dit
onderzoek laat tevens zien dat geen van de analisten toegevoegde waarde heeft op het gebied van ‘market-timing’ ofwel het voorspellen
van algemene marktbewegingen. Beide waren jaren met stijgende koersen, waarbij de index veel minder grote uitslagen liet zien dan in
1998. Petersen laat zien dat in een volatiele markt, m.n. in een periode van forse koersdaling met 500 AEX-punten, professionele
beleggingsadviezen snel aan waarde inboeten.
Het heeft er, beide resultaten overziende, als gemeenschappelijke conclusie dan ook veel van weg dat professionele beleggingsadviezen
die erop gericht zijn om beter te presteren dan de index, vooral toegevoegde waarde kunnen hebben in een minder volatiel beursklimaat
met stijgende koersen. Bij dalende koersen lijkt daarentegen ook juist de waarde van dergelijke adviezen te dalen.

Copyright © 1998 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur