Ga direct naar de content

Groei investeringen in Nederland rond Europees gemiddelde

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: november 25 1998

Groei investeringen in Nederland rond Europees gemiddelde
Aute ur(s ):
CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 83e jaargang, nr. 4180, pagina 927, 4 december 1998 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
goederenmarkten

Het volume van de bruto investeringen in vaste activa is in het eerste halfjaar van 1998 in Nederland 3,4% groter dan in dezelfde
periode een jaar eerder. In 1997 stegen de investeringen met 6,8% . Dit was het hoogste groeicijfer sinds 1986. Dat de groei in het
eerste halfjaar achterbleef bij de stijging in 1997 heeft als belangrijkste oorzaak dat er minder woningen werden opgeleverd dan in de
overeenkomstige periode van vorig jaar. Ook zijn er in het tweede kwartaal van 1998 veel minder grote projecten opgeleverd, dan in
dezelfde periode van 1997. Ook in de Verenigde Staten (10% ), Zweden (10,6% ) en het Verenigd Koninkrijk (8,3% ) steeg het
investeringsvolume fors. De economische malaise in Japan komt ook tot uitdrukking in de daling van de investeringen. Het volume lag
in 1997 al 3,5% lager dan het jaar daarvoor. In de eerste twee kwartalen van 1998 nam het volume van de investeringen nog sterker
af, namelijk met 7,9% .
Zie figuur 1, figuur 2, figuur 3, figuur 4 en figuur 5.

Figuur 1. Bruto binnenlands product
volume, procentuele mutatie t.o.v. een jaar eerder

Figuur 2. Consumptie gezinnen
volume, procentuele mutatie t.o.v. een jaar eerder

Figuur 3. Bruto investeringen vaste activa
volume, procentuele mutatie t.o.v. een jaar eerder

Figuur 4. Consumentenvertrouwen
saldo van pos. en neg. antwoorden, % van totaal

Figuur 5. Prijsindex gezinsconsumptie
procentuele mutatie t.o.v. een jaar eerder

Copyright © 1998 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur