Ga direct naar de content

Toename vorderingen banken buiten Europa

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juli 9 2019

■ Bas Boerrigter en Marjo de Jong (DNB)

Buitenlandse vorderingen van Nederlandse banken zijn toegenomen tot meer dan 1000 miljard euro, bijna de helft van de totale Nederlandse bancaire vorderingen. Tijdens de kredietcrisis was sprake van een scherpe daling. De vorderingen zijn nu terug op het oude niveau, maar de samenstelling is gewijzigd, waarbij vooral de bancaire vorderingen buiten Europa zijn toegenomen.

Vorderingen op Noord- en Zuid-Amerika stijgen het sterkst, gevolgd door Azië en Oceanië (figuur). Deze ontwikkeling wordt in beperkte mate gesteund door een waardestijging van de Amerikaanse dollar. De buitenlandse vorderingen van banken in onze buurlanden groeien juist relatief sterk in Azië.

De groei binnen Europa, ruim één procent, blijft achter bij de totale groei van tien procent. Dit is in lijn met de ontwikkeling van Europese vorderingen die banken in Frankrijk, Duitsland en België ervaren. De belangrijkste Europese tegenpartijen voor Nederlandse banken bevinden zich in Duitsland, België, Groot-Brittannië en Frankrijk. In 2018 samen goed voor ruim zestig procent van de totale vorderingen op landen binnen Europa.

De ontwikkeling van vorderingen binnen Europa loopt wel uiteen. Vorderingen op de zuidelijke landen zijn gedaald, gemiddeld met veertig procent. Uitzettingen op Oostenrijk en Zwitserland zijn het sterkst gestegen, met zestig respectievelijk tachtig procent.

Vorderingen op opkomende landen stabiliseren rond de vijftig miljard euro. De sterkste groei van vorderingen op deze landen is te zien op ­China (+87 procent), gevolgd door Brazilië (+40 procent). Rusland (−50 ­procent) en India (−65 procent) laten daarentegen een sterke daling zien. Door vorderingen in lokale valuta hebben wissel­koersen hier een beperkt effect. In Turkije was er tot 2016 sprake van groei, maar de uitzettingen liggen eind 2018 weer op het niveau van het begin van dit decennium.

In toenemende mate lopen vorderingen via lokale buitenlandse vestigingen. Ruim de helft wordt lokaal verstrekt, al loopt dit tussen landen sterk uiteen. In Zwitserland en Finland is nauwelijks sprake van lokale posities, terwijl in Hongkong en Singapore ruim de helft en in België meer dan tachtig procent van de totale uitzettingen lokaal verstrekt wordt.

Auteurs

Categorieën