Ga direct naar de content

Steeds vaker werk als WW afloopt

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juli 24 2019

■ Erica Maurits (UWV)

In de huidige krappe arbeidsmarkt komen werkzoekenden makkelijker aan het werk. Dit blijkt uit de stijgende arbeidsdeelname van mensen van wie de WW-uitkering is afgelopen.

Bij 36 procent van de personen bij wie in de eerste helft van 2018 de WW-uitkering afliep, was dit vanwege het bereiken van de maximale duur van de uitkering. Deze groep heeft mogelijk meer moeite om een nieuwe baan te vinden dan andere WW’ers.

De figuur toont hoeveel van deze WW’ers een maand na het aflopen van de uitkering aan het werk zijn, ofwel doordat zij snel werk vonden ofwel omdat zij al tijdens de WW-periode weer aan het werk gingen maar onvoldoende verdienden om de uitkering volledig te beëindigen. Het blijkt dat in de eerste helft van 2018 meer mensen werk vanuit de WW vonden dan in voorgaande jaren.

De toename in arbeidsdeelname is met name sterk onder veertigplussers. Oudere WW’ers hebben typisch meer moeite om vanuit de uitkering een nieuwe baan te vinden. In de eerste helft van 2016 had bijvoorbeeld bijna de helft van de dertigminners uiterlijk een maand na het aflopen van de WW-uitkering betaald werk, terwijl dit voor slechts ongeveer een derde van de vijftigers gold en voor slechts een zesde van de zestigplussers.

De afgelopen twee jaar is de achterstand van oudere WW’ers ten opzichte van jongere echter ingelopen. Veertigers waren in de eerste helft van 2018 zelfs even vaak aan het werk als dertigminners. Voor vijftigers is de arbeidsdeelname nog maar vijf procentpunt lager dan die van dertig­minners. In tijden van krapte op de arbeidsmarkt lijken werkgevers dus eerder bereid om werkzoekenden met een hogere leeftijd aan te nemen.

Het aandeel werkenden ligt lager bij personen van zestig jaar en ouder. Van hen is minder dan een kwart uiterlijk een maand na uitstroom uit de WW weer aan het werk. Hierbij kan meespelen dat een deel van de zestigplussers binnen afzienbare tijd na uitstroom de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en de periode tot pensionering financieel kan overbruggen, al dan niet dankzij de speciale IOW-uitkering voor zestigplussers. Ook voor de groep zestigplussers geldt echter dat de uitstroom naar werk vanuit de WW sinds 2016 is gestegen.

Auteur

Categorieën