Ga direct naar de content

Spanningsindicator toont toenemende krapte in de zorg

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: maart 18 2020

■ Mechelien van der Aalst (UWV)

De tekorten in de zorg zijn de afgelopen jaren snel opgelopen. In het hele land hebben werkgevers die op zoek zijn naar verzorgenden individuele gezondheidszorg (ig) inmiddels te maken met een zeer krappe arbeidsmarkt. Dit maakt het lastig om vacatures te vervullen. Ook verpleegkundigen zijn steeds moeilijker te vinden. Daarbij gaat het niet alleen om algemeen en gespecialiseerd verpleegkundigen voor bijvoorbeeld de intensive care of spoedeisende hulp in ziekenhuizen, maar ook om de wijkverpleging of geestelijke gezondheidszorg.

De figuur geeft weer hoe de arbeidsmarkt voor deze beroepen zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. De spanningsindicator wordt berekend door het geschatte aantal openstaande vacatures voor een bepaalde beroepsgroep te delen door het aantal personen dat op hetzelfde moment korter dan zes maanden WW ontvangt. Dit laatste wordt gezien als indicator voor het aanbod van direct inzetbare werkzoekenden. Voor alle drie de beroepen nam de spanning op de arbeidsmarkt de afgelopen jaren toe. Inmiddels is er al enige tijd sprake van een zeer krappe arbeidsmarkt.

Het aantal vacatures nam in deze periode toe. De vraag naar zorg groeit namelijk, vooral door de vergrijzing. Bovendien is er de afgelopen jaren weer geïnvesteerd in de kwaliteit van de verpleeghuiszorg, waarvoor extra personeel nodig is. Tegelijkertijd nam het aantal kortdurend WW’ers af, omdat de kans op werk enorm is toegenomen. Het aanbod van direct inzetbare werkzoekenden is daardoor afgenomen.

Naast de beroepen in de figuur is er ook voor andere zorgberoepen toenemende schaarste aan personeel: van woonbegeleiders in de gehandicaptenzorg en apothekersassistenten tot nurse practitioners, operatieassistenten, specialisten ouderengeneeskunde en gz-psychologen. De tekorten zullen de komende jaren naar verwachting blijven bestaan. Het blijft dus belangrijk om de situatie op de arbeidsmarkt voor zorgberoepen te monitoren.

In het Actieprogramma Werken in de Zorg heeft het kabinet in maart 2018 aan gegeven hoe het de personeelstekorten– samen met organisaties in de zorg – wil aanpakken.

Auteur