Ga direct naar de content

Service

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: januari 26 2006

service
Hypotheekrenteaftrek

Kuipers, B., S. Schüller en O. Steenbeek (2006) Lage inkomens en jongeren profiteren
van hypotheekrenteaftrek. Nr. 4491.
Ewijk, C. van, B. Jacobs en R. de Mooij (2006) Doelmatigheidswinst van minder
hypotheekrenteaftrek. Nr. 4489.
Kam, C.A. de (2005) Eigen huis: bedreigde investering? Nr. 4455.
Stevens, L.G.M. (2005) Naar een nieuw eigendomsregime. Nr. 4455.

Concurrentie

Jagersma, P.K. (1994) Concurrentie-analyse van de herencosmetica. Nr. 3949.
Boot, A.W.A. (2005) Financiële sector en concurrentie. Nr. 4464.
Noailly, J. en B. Vollaard (2006) Concurrentie en kwaliteit in het notariaat. Nr. 4489.
Onderstal, S. (2004) Gelijk speelveld met beleid. Nr. 4430.

Woningmarkt

Conijn J. (2006) De koopsector: een verstorende factor op de woningmarkt. Nr. 4499.
Visser, P. en F. van Dam (2006) Locatie, locatie, locatie! Werkgelegenheid en woningprijzen.
Nr. 4495.
Udo, J., L.H.J.M. Janssen en S. Kruitwagen (2006) Stilte heeft zijn ‘prijs’. Nr. 4477.
Derks, W. (2006) Bevolkingsafname vereist ander beleid. Nr. 4483.

Colofon

ESB signaleert nieuwe ontwikkelingen in de
economische wetenschap. Daarnaast worden
in ESB economische inzichten toegepast om
beleidsrelevante aanbevelingen te doen voor
de overheid, maatschappelijke instellingen en
bedrijven. Ook analyseert ESB de belangrijkste
ontwikkelingen in de Nederlandse economie.
Artikelen in ESB verschijnen op persoonlijke
titel.
ESB-redactie
Hoofdredacteur: Albert Jolink
Redacteuren: Frank Lindner, Eva Niesten
Redactiemedewerkers:
Izaak Dekker, Jaap-Jan de Jong
Redactiesecretariaat: Carla van der Meulen
Marketing: Alexander Oldeman
Uitgever: Michiel Bom

Sociale zekerheid

Commissie van Redactie
P. Kooreman, W.T.M. Molle (voorzitter),
E.J.J. Schenk, L.L.G. Soete,
C.N. Teulings, H.A.A. Verbon, H. Verbruggen,
A.C.P. Verster

Reïntegratie

Redactieadres
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
tel. (070) 378 92 37
fax (070) 799 98 40
esb@sdu.nl
www.esbonline.nl

Koning, P. en D. van Vuuren (2006) WW-component in WAO-instroom verleden tijd. Nr. 4492.
Berg, G.J. van den (2003) Arbeidsmarktbeleid tussen efficiëntie en effectiviteit. Nr. 4405.
Koning, P.W.C. (2003) Zoektocht naar prikkels voor UWV. Nr. 4405.
Veen, R.J. van der (1999) Het trilemma van sociaal beleid. Nr. 4201.
Koning, P.W.C. (2006) Psychologie van Re-integratie. Nr. 4478.
Lindeboom, M., J. Bolhaar, Ph. de Jong en B. van der Klaauw (2005) Strengere poortwachterfunctie UWV leidt tot lagere WAO-instroom. Nr. 4459.
Brink, J.C. van den, B. Bakker Tauritz en O. Hermkens (2004) De uitvoering van raamcontracten voor reïntegratie. Nr. 4446.
Heyma, A.O.J. (2004) Reïntegratie beter bij homogene groepen. Nr. 4426.

Pierson-penning

Kopij
Auteursaanwijzingen staan op internet:
www.esbonline.nl. Gelieve kopij elektronisch
aan te leveren op het redactieadres.

Verkiezingen

Abonnementen
Sdu Klantenservice, Postbus 20014,
2500 EA Den Haag, tel. (070) 378 98 80,
fax (070) 378 97 83, sdu@sdu.nl. Tarieven
voor Nederland en België incl. btw: bedrijven
en instellingen € 221,54, particulieren
€ 111,30, studenten € 26. Toeslag buitenland:
Europa € 58,25, buiten Europa € 84,50.

In ESB nr. 4503 (6 februari)

Losse nummers
€ 10,00 incl. btw en portokosten.
Losse nummers van ESB zijn te
bestellen via Sdu Klantenservice,
tel. (070) 378 98 80, fax (070) 378 97 83,
sdu@sdu.nl.
ESB verschijnt ook online (www.esbonline.nl).

Heertje, A. (2004) Economie tussen wiskunde en politiek. Nr. 4431.
Heertje, A. (2001) Johan Witteveen. Nr. 4290.
Heertje, A. (1997) Pierson-penning voor M.M.G. Fase. Nr. 4089.
Kuipers, S.K. (1997) Pierson-penning voor F. de Roos. Nr. 4089.
Gradus, R.H.J.M. (2006) Wat kan de private sector leren van de overheid?. Nr. 4479.
Beniers, K.J. (2005) Parlementaire ervaring en dualisme. Nr. 4471.
Kam, F. de (2005) The long run. Nr. 4453.
Swank, O. (2003) Nederlandse democratie werkt prima. Nr. 4393.

Onder andere:
H. Folmer, C. Withagen en A. van der Vlist
Milieubeleid verbetert technische efficiëntie in de glastuinbouw
A. Correljé en J.Wempe over:
Prijselasticiteit van aardgas

Advertentieverkoop
Personeelsadvertenties:
Binnendienst:
Hans Spuijman, tel. (070) 378 04 19
Buitendienst:
Erik van Heest, tel. 06-53 16 14 85
fax (070) 799 98 36.
E-mail: arbeidsmarkt@sdu.nl
Basisvormgeving en artdirection
Flinc.Design, Amersfoort
Illustratie: Loek Weijts
Foto’s: Robert Goddijn, Arenda Oomen,
Hollandse Hoogte
Druk: De Groot Drukkerij bv, Goudriaan
ISSN 0013-0583
ESB is een uitgave van Sdu Uitgevers
ECORYS Nederland BV is houder van de merknaam ESB (Economisch Statistische Berichten)

64

ESB 12

januari 2007

Auteur