Ga direct naar de content

Service

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: oktober 6 2006

service
Verschenen in ESB

De onderwerpen in dit nummer kwamen eerder aan de orde:

Miljoenennota

Geest, L. van (2006) Vergrijzing en houdbaarheid: verdeling van inkomens en risico’s over
generaties. Nr. 4494.
Kam, C.A. de (2005) Keerpunt in zicht. Nr. 4471.
Verbon, H.A.A. (2003) Midden in de zondvloed. Nr. 4414.

Colofon

ESB signaleert nieuwe ontwikkelingen in de
economische wetenschap. Daarnaast worden
in ESB economische inzichten toegepast om
beleidsrelevante aanbevelingen te doen voor
de overheid, maatschappelijke instellingen en
bedrijven. Ook analyseert ESB de belangrijkste
ontwikkelingen in de Nederlandse economie.
Artikelen in ESB verschijnen op persoonlijke
titel.

Vergrijzing

Bovenberg, A.L. (2003) Menselijk kapitaal en vergrijzing. Nr. 4422.
Denderen, M. van (2006) Successierechten dekken groot deel kosten vergrijzing. Nr. 4494.
Geest, L. van der, I.M. Lageweg & M. van de Ven (1996) Financiering van de vergrijzing.
Nr. 4055.

Innovatie mode-industrie

Raes, S.E.P. (2001) De nieuwe kleren van de keizer. Nr. 4290.

Arbeidsmarktbeleid

Aalders, P. & C. van Trier (2003) Trends in arbeidsmarktbeleid. Nr. 4405.
Berg, G.J. van den (2003) Arbeidsmarktbeleid tussen efficiëntie en effectiviteit. Nr 4405.
Mole, W.T.M. (2003) Arbeidsmarktbeleid via financiële prikkels. Nr. 4405.

Vastgoedsector

Eichholtz, P.M.A. (1996) Cycli op de vastgoedmarkten. Nr. 4050.
Eichholtz, P.M.A. & N. de Graaf (1997) De internationale vastgoedmarkt. Nr. 4106.
Korthals Altes, W.K. & B. de Graaf (1999) Vast aanbod, flexibele vraag. Nr. 4233.

Woningmarkt

Brounen, D. & J.J. Huij (2004) De woningmarkt bestaat niet. Nr. 4429.
Heijden, H.M.H. van der & P. Neuteboom (2005) Een indicator voor de productie
en prijs van koopwoningen. Nr. 4474.
Hoek, T.H. van (2005) Beleid en woningmarkt. Nr. 4474.
Theebe, M.A.J. (2002) Asielzoekers en de waarde van uw woning. Nr. 4342.

Mededeling
De redactie van ESB heeft een nieuw e-mailadres: esb@sdu.nl

In ESB nr. 4496 (20 oktober):
B. van den Bergh en J. de Jong
Open innovatie: knelpunten en beleidsimplicaties
P.-K. Jagersma en D. van Gorp
Mondiale migratie van diensten

ESB-redactie
Hoofdredacteur: Albert Jolink
Redacteur: Eva Niesten
Redactiemedewerkers:
Izaak Dekker, René van Haaster
Bureauredacteur: Wim Heijsteeg
Redactiesecretariaat: Roos Pelle
Marketing: Babette Molenaar
Uitgever: Michiel Bom
Commissie van Redactie
P. Kooreman, W.T.M. Molle (voorzitter),
E.J.J. Schenk, L.L.G. Soete,
C.N. Teulings, H.A.A. Verbon, H. Verbruggen,
A.C.P. Verster
Redactieadres
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
tel. (070) 378 92 37
fax (070) 799 98 40
redactie-esb@economie.nl
www.esbonline.nl
Kopij
Auteursaanwijzingen staan op internet:
www.esbonline.nl. Gelieve kopij elektronisch
aan te leveren op het redactieadres.
Abonnementen
Sdu Klantenservice, Postbus 20014, 2500 EA
Den Haag, tel. (070) 378 98 80,
fax (070) 378 97 83, sdu@sdu.nl.
Tarieven voor Nederland en België incl. btw:
bedrijven en instellingen € 219, particulieren
€ 109, studenten € 26. Toeslag buitenland:
Europa € 58,25, buiten Europa € 84,50.
Losse nummers
€ 10,00 incl. btw en portokosten.
Losse nummers van ESB zijn te
bestellen via Sdu Klantenservice,
tel. (070) 378 98 80, fax (070) 378 97 83,
sdu@sdu.nl.
ESB verschijnt ook online (www.esbonline.nl).
Advertentieverkoop
Personeelsadvertenties:
Binnendienst:
Hans Spuijman, tel. (070) 378 04 19
Buitendienst:
Erik van Heest, tel. 06-53 16 14 85
fax (070) 799 98 36.
E-mail: arbeidsmarkt@sdu.nl
Basisvormgeving en artdirection
Flinc.Design, Amersfoort
Illustratie: Loek Weijts
Foto’s: Rob Huibers, Hollandse Hoogte
Druk: De Groot Drukkerij bv, Goudriaan
ISSN 0013-0583
ESB is een uitgave van Sdu Uitgevers
ECORYS Nederland BV is houder van de merknaam ESB (Economisch Statistische Berichten)

512

ESB 6

oktober 2006