Ga direct naar de content

Service

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: september 8 2006

service
Verschenen in ESB

De onderwerpen in dit nummer kwamen eerder aan de orde:

Maakindustrie

Jacobs, D. (1997) Innovatiebeleid in de EU. Nr. 4119.
Jacobs, D. & M. Lankhuizen (2006) De Nederlandse exportsterkte geclusterd. Nr. 4487.
Roelandt, T.J.A (1997) Nederlandse clusters in beeld. Nr. 4093
Wijers, G.J., T.J.A. Roelandt & Y.L.C.H. Volman (2000) Clusters en innovatiebeleid. Nr. 4132.

Nieuwe Zorgstelsel

Boonen, L.H.H.M. & F.T. Schut (2006) Sturing op de zorgmarkt. Nr. 4486.
Adang, E. (2005) Doelmatigheid van ziekenhuizen. Nr. 4451.
Varkevisser, M., N. Polman & S.A. van der Geest (2006) Zorgverzekeraars moeten patiënten
kunnen ‘sturen’. Nr. 4478.

Emissierechten

Berends, J. & V. Schyns (2006) Toewijzing emissierechten moet anders. Nr. 4490.
Davidson, M.D. (2002) Emissiequota helaas buiten discussie. Nr. 4354.
Hoff, T. (2001) Bedrijven en het klimaatprobleem. Nr. 4328.
Mulder, M. & M.G. Lijessen (2002) Klimaatbeleid: heffen of handelen? Nr. 4357.

ECB en prijsstabiliteit

Arnold, I.J.M. & C.J.M. Kool (2001) Regionale inflatieverschillen in een muntunie. Nr. 4318.
Groeneveld, J.M., C.G. Koedijk, C.J.M. Kool (1997) Inflatiebestrijding, direct of indirect. Nr.
4114.
Haan, J. de & R. Jong-A-Pin (2003) Hervorming ECB goed voor prijsstabiliteit. Nr. 4399.

Management en productiviteit

Dekker, H.C., T.L.C.M. Groot & M. Schoute (2006) Managementcontrolesystemen en innovatie.
Nr. 4490.
Hartigh, E. den & F. Langerak, De wet van Verdoorn en ondernemingen. Nr. 4423.

Renteverandering

Colofon

ESB signaleert nieuwe ontwikkelingen in de
economische wetenschap. Daarnaast worden
in ESB economische inzichten toegepast om
beleidsrelevante aanbevelingen te doen voor
de overheid, maatschappelijke instellingen en
bedrijven. Ook analyseert ESB de belangrijkste
ontwikkelingen in de Nederlandse economie.
Artikelen in ESB verschijnen op persoonlijke
titel.
ESB-redactie
Hoofdredacteur: Albert Jolink
Redacteur: Eva Niesten
Redactiemedewerkers:
Izaak Dekker, René van Haaster
Bureauredacteur: Wim Heijsteeg
Redactiesecretariaat: Roos Pelle
Marketing: Babette Molenaar
Uitgever: Michiel Bom
Commissie van Redactie
P. Kooreman, W.T.M. Molle (voorzitter),
E.J.J. Schenk, L.L.G. Soete,
C.N. Teulings, H.A.A. Verbon, H. Verbruggen,
A.C.P. Verster
Redactieadres
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
tel. (070) 378 92 37
fax (070) 799 98 40
redactie-esb@economie.nl
www.esbonline.nl
Kopij
Auteursaanwijzingen staan op internet:
www.esbonline.nl. Gelieve kopij elektronisch
aan te leveren op het redactieadres.
Abonnementen
Sdu Klantenservice, Postbus 20014, 2500 EA
Den Haag, tel. (070) 378 98 80,
fax (070) 378 97 83, sdu@sdu.nl.
Tarieven voor Nederland en België incl. btw:
bedrijven en instellingen € 219, particulieren
€ 109, studenten € 26. Toeslag buitenland:
Europa € 58,25, buiten Europa € 84,50.

Boonstra, W.W. (1999) Rentegevoeligheid in de EMU. Nr. 4194.
Hilbers, P.L.C. (1999) Het IMF, Azië en de financiële sector. Nr. 4189.
Jansen, P.W. & E.B. Spijkerman (2004) Tekorten maken lenen duurder. Nr. 4438.
Cavelaars, P. & C. Ullersma (2006) De lange rente kan verder oplopen. Nr. 4490.

Losse nummers
€ 10,00 incl. btw en portokosten.
Losse nummers van ESB zijn te
bestellen via Sdu Klantenservice,
tel. (070) 378 98 80, fax (070) 378 97 83,
sdu@sdu.nl.
ESB verschijnt ook online (www.esbonline.nl).

In ESB nr. 4494 (22 september):

Advertentieverkoop
Personeelsadvertenties:
Binnendienst:
Hans Spuijman, tel. (070) 378 04 19
Buitendienst:
Erik van Heest, tel. 06-53 16 14 85
fax (070) 799 98 36.
E-mail: arbeidsmarkt@sdu.nl

onder andere:
A-P. de Man en M. Bigwood
Innovatie in landbouw terug bij af
W. Dolfsma en G. van der Panne
Marktstructuur en innovatie
J.A. Bikker en J. de Dreu
Efficiëntie van pensioenfondsen

448

ESB 8

september 2006

Basisvormgeving en artdirection
Flinc.Design, Amersfoort
Illustratie: Loek Weijts
Foto’s: Robert Goddijn
Druk: De Groot Drukkerij bv, Goudriaan
ISSN 0013-0583
ESB is een uitgave van Sdu Uitgevers
ECORYS Nederland BV is houder van de merknaam ESB (Economisch Statistische Berichten)