Ga direct naar de content

Schaarste aan technici kan verduurzaming gebouwde omgeving belemmeren

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: mei 19 2022

De vraag naar technici die nodig zijn voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving is groot, terwijl het aanbod ervan krap is. Die schaarste aan vaklui kan mogelijk de verduurzaming van de gebouwde omgeving stagneren.

De gebouwde omgeving is een van de sectoren waarover er in het Klimaatakkoord afspraken zijn gemaakt. Om minder CO₂ uit te stoten, moeten gebouwen beter worden geïsoleerd, worden afgesloten van het aardgas en aangesloten op duurzame warmte- en energiebronnen. Wat betreft nieuwbouw zijn er extra eisen aangaande energieverbruik en het minimale aandeel duurzame energie.

Voor deze werkzaamheden is er een heel scala aan technische vakmensen nodig, vaak op mbo-niveau. Van isolatiemonteurs en timmerlieden tot loodgieters, elektriciens en monteurs voor zonnepanelen en elektriciteitsnetten. Daarnaast zijn er beroepen nodig bij de voorbereiding of juist de afronding, zoals grondwerkers en vloerenleggers. Op hoger niveau is er behoefte aan technici, vooral in de ontwerpfase, bij de voorbereiding en projectleiding.

In totaal zijn er 45 technische beroepen nodig om de klimaatdoelen in de gebouwde omgeving te halen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de werkzaamheden door UWV samen met de taakgroep Arbeidsmarkt en Scholing en de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.

Er is op de arbeidsmarkt nu al veel vraag naar vakmensen in de bouw en installatie. In 2021 steeg het aantal vacatures voor deze 45 technische beroepen sterk, tot ruim 46.000 in het 4e kwartaal (figuur 1).

Het aanbod van de benodigde vakmensen blijft echter achter bij de vraag. Werkgevers hebben daardoor moeite om de benodigde technici aan te trekken. Volgens de spanningsindicator van UWV is er in deze beroepen, in heel Nederland nu al sprake van een zeer krappe arbeidsmarkt (figuur 2). Die schaarste aan vaklieden kan op termijn een grote belemmering worden voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving.

De behoefte aan professionals is overigens breder dan technici alleen. Er is bijvoorbeeld ook veel vraag vanuit de gemeenten naar planologen, vergunningverleners en beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening gezien de planvorming en uitvoering van grote projecten. Ook is er veel vraag naar communicatieadviseurs en gebiedsregisseurs. Om het transitieproces naar duurzame energie te doen slagen, is draagvlak onder bewoners immers een essentiële factor. Dit maakt het belangrijk om te investeren in de bewustwording, advisering en ontzorging van de eigenaars-bewoners. Ook daar zijn dus nog arbeidskrachten voor nodig.

Getty Images

Auteur

Categorieën