Ga direct naar de content

Rectificatie

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: september 7 1983

Rectificatie
In het artikel van dr. J. C. Bongaerts en drs. A. S. van Schaik ,,Regulering in de Nederlandse binnenvaart — een kostbaar goed” in
ESB van 7 September 1983 is op biz. 798 tot onze spijt figuur 4 niet
afgedrukt. De volgende tekening had moeten worden opgenomen:
Figuur 4. Geschatte kosten per tonkilometer voor scheepsklassen 4,
5 en 6 en geschatte kosten per tonkilometer voor deze klassen voor
prestaties volgens vier scenario’s.

Klasse*
„_ Klasse 5
7

h

~^-.^
^ Scenario 4, klasse 5

Scenario 1, klasse 4
“””—._..

“X<^
^
Scenario4,kljisse6’*~–^.^'”~-^^^ Scenario 2. klasse 5

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

Bovendien dient op de verticale as van figuur 3 in plaats van
,,guldens”, ,,centen” te worden gelezen.
De forraule op biz. 797 moet zijn:
In c jt = a + ,2/JjDGj + y In yit + 5 In yit + e