Ga direct naar de content

Rectificatie

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juni 8 1983

Rectificatie
In het artikel van drs. F. H. Koster ,,De
(middel)lange-kredietverlening: een verklarend model” in ESB van 8 juni 1983
zijn twee storende fouten geslopen. In de
tweede alinea op biz. 515 dient in plaats
van ,,extreem hoge rentestanden” gelezen
te worden ,,rentestanden”. Bovendien
moet de benaming van de vier figuren op
biz. 516 vervallen.