Ga direct naar de content

Promotiebespreking: Mark van der Plaat

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: december 25 2022
Mark van der Plaat verdedigt zijn dissertatie op 12 januari

Van oudsher lenen Amerikanen bij hun lokale kredietverstrekker. Het verstrekken van ­leningen aan lokale klanten is namelijk minder risico­vol dan aan klanten op afstand, want voor de kredietverstrekker is het lokaal makkelijker om betrouwbare informatie in te winnen. Toch neemt de afstand tussen kredietverstrekkers en hun klanten de laatste decennia toe. Hierdoor verdwijnt de lokale kredietmarkt langzamerhand en neemt de concurrentie tussen kredietverstrekkers toe.

In mijn proefschrift onderzoek ik twee mogelijke ­redenen voor die toenemende afstand tussen kredietverstrekker en -nemer: de kredietwaardigheidsmodellering (credit score modeling) van klanten, en de verkoop van leningen door kredietverstrekkers aan investeerders. Mijn onderzoek is gestoeld op data over de Amerikaanse hypotheekmarkt tussen 2004 en 2019.

Veel moderne kredietverstrekkers gebruiken statistische modellen om de kredietwaardigheid van klanten te schatten. Op basis van een aantal parameters krijgen de kredietverstrekkers een redelijk betrouwbaar beeld van de kredietwaardigheid van een klant. Ook van klanten buiten de lokale markt. Mijn analyse toont aan dat de modellen gepaard gaan met een grotere afstand tot de klant. Hypotheekaanvragen waarbij kredietwaardigheids­modellering wordt toegepast, hebben over het algemeen een hogere waarschijnlijkheid om geaccepteerd te worden – en de waarschijnlijkheid van de acceptatie van zulke hypotheekaanvragen is niet negatief gecorreleerd met de afstand tussen klant en kredietverstrekker.

Ook verkoop van leningen op de secundaire markt verlaagt de kosten van een leningenverkoop op afstand. Door hun leningen te verkopen op de secundaire markt worden de risico’s overgedragen aan derden. Hierdoor kunnen kredietverstrekkers lagere tarieven aanbieden aan (risicovolle) klanten op afstand. Mijn onderzoek toont dat de verkoop van leningen tot een grotere afstand tussen kredietverstrekker en klant leidt, en tot lagere tarieven voor klanten op afstand. De afstand tussen kredietverstrekker en klant is 179 procent groter voor leningen die doorverkocht zijn, vergeleken met leningen die niet doorverkocht zijn. Die verkoop van leningen kan tarieven verlagen, waardoor er geen verschil meer bestaat in tarieven voor leningen van klanten op afstand en die van lokale klanten.

Kredietverstrekkers kunnen dus steeds meer op afstand concurreren. Dit brengt een stimulans voor het uitlenen van geld met zich mee, maar ook meer risicovolle kredieten.

Auteur

Categorieën

Plaats een reactie